Komise Rady města Český Krumlov

volební období 2018-2022

aktualizováno 17. 02. 2020

Zápisy z komisí rady města

Komise a jejich členové

Komise pro cestovní ruch

 • předseda - Mgr. Martin Hák
 • členové - Kastriot Laski, Mgr. Jiří Bloch, Mgr. Petr Janota, Mgr. Josef Maleček, Petr Janovský, Petr Eliáš, Ing. Barbora Šiftová, Ing. Roman Švec Ph.D, Ing. Oto Šrámek, Ing. Martin Kocourek, Bc. Vlastimil Votřel, Pavel Šimek, Hana Růžičková, Ladislava Šmejkalová, Ing. Tomáš Kouba

Komise dopravní

 • předseda - Ing. Josef Hermann
 • členové - Radek Šebela, Bc. Pavel Houska, Lenka Kohoutková, Bc. Jaromír Maurer, Bc. Martin Lobík, Jiří Shrbený, Bc. Filip Vojta, Ing. Antonín Máče, Marek Šimon, Jiří Schwarz

Komise kulturní

 • předseda - Bc. Ivo Janoušek
 • členové - Tereza Dominová, Libor Gondek, Mgr.A Stanislava Konvalinková, MUDr. Jan Vorel, Ing. Jitka Zikmundová, MBA, Ladislava Šmejkalová, Petr Kronika, Hanička Pelzová, Jan Čermák, Jan Čermák

Komise pro památkovou péči

Komise sociální

 • předseda - Mgr. Ivana Ambrusová
 • členové - Desiderius Dunka, Bc. Petra Lewis, Tomáš Zunt, Mgr. Jan Pejchal, Hana Dufková Spoladore, Mgr. Renata Velková, Mgr. Bc. Josef Mezera, Mgr. Jan Tůma, Milan Kotlár, Mgr. Eva Valachová, Mgr. Vlastimil Kopeček, Bc. Petra Podruhová 

Komise sportovní

 • předseda - Mgr. Martin Hák
 • členové - Mgr. Jiří Urban, Mgr. František Lippl, Mgr. Jakub Průcha, Ing. Milan Bukáček, Mgr. Ilona Hanáková, Mgr. Roman Kneifl, Ing. Jan Štaberňák, Milan Hodboď, Ing. Jan Lippl, Radek Votava, Ing. Pavel Fučík, Martin Tomka, Mgr. Josef Haláček, Jan Bohdal, Jan Pils

Komise pro územní plán, majetek a investice

 • předseda - Ing. Josef Hermann
 • členové -Ing. arch. Robin Schinko, Milan Kohout, Jan Srnec, RNDr. Jan Flašar, Petr Chavík, Antonín Princ, Ing. Pavel Mori, Zbyněk Toman, Mgr. Jan Bláha, Rudolf Blahovec , Ing. Miroslav Reitinger, Tomáš Novák, Ing. arch. Vladan Píša, Mgr. Jan Segeš 

Komise pro životní prostředí

Komise pro školství

 • předseda - Mgr. Dalibor Carda
 • členové - Mgr. Jakub Průcha, Mgr. Dana Kuchtová, Mgr. Kateřina Sládková, Mgr. Iva Hermannová, Běla Dvořáková, Mgr. Václav Mára, Mgr. Jiří Muk, Mgr. Jaroslava Dědková 

Komise pro zavádění konceptu smart city (Komise Krumlov 2.0)

 • předseda - Ing. Josef Hermann
 • členové - Mgr. Radim Rouče, Ing. Petr Pešek, Ing. Jan Sládek, Ing. Petr Troják, Ing. David Šindelář, Miroslav Březina, Mgr. Josef Haláček, Ing. Lukáš Franta Ph.D., Mgr. Pavel Pešek, Pavel Podruh

Usnesení - zřízení komisí a jmenování členů komisí

Usnesení č. 0568/RM30/2019 ze dne 2. 12. 2019
- zřízení komise RM pro zavádění konceptu smart city, jmenování předsedy a členů

Usnesení RM č. 0036/RM3/2019 ze dne 11. 2. 2019
- zřízení komisí RM: dopravní, kulturní, pro cestovní ruch, pro památkovou péči, pro územní plán, majetek a investice, pro životní prostředí, sociální, sportovní, pro školství a jmenování předsedů a členů komisí Rady města Český Krumlov

Usnesení RM č. 0154/RM7/2019 ze dne 1. 4. 2019
- jmenování členů komisí dopravní, kulturní, cestovní ruch a sportovní

Usnesení RM č. 0198/RM10/2019 ze dne 6. 5. 2019
- schválení Jednacího řádu a statutu komisí Rady města Český Krumlov

Usnesení RM č. 0225/RM11/2019 ze dne 20. 5. 2019
- jmenování členů komisí cestovní ruch a sportovní, rezignace člena sportovní komise

Dokumenty

Související odkazy