Kulturní kalendář města Český Krumlov

aktualizováno 3. 2. 2017

Měsíčník KUK - Kulturní kalendář města Český Krumlov - KUK vydává město Český Krumlov. V tištěné podobě vychází každý měsíc a je zdarma distribuován do českokrumlovských domácností a institucí. 

Evidenční číslo Ministerstva kultury České republiky E 11577.

Na koho se obrátit?

Redakce a příjem inzerce a upoutávek na kulturní akce

KUK-kulturní kalendář města Český Krumlov
GAFA studio
Rybářská 40
381 01 Český Krumlov 

telefon: 380 711 387

e-mail: kuk@gafa.cz

Redakční uzávěrka je vždy 15. den předchozího měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků a neruší za programové změny. 

Cena grafické inzerce je 20 Kč/cm2 bez DPH.

Redakční rada: Tomáš Baran, Šárka Havlíková, Martin Baran

Webové stránky Kulturního kalendáře města Český Krumlov: www.ckrumlov.cz/kuk

Náklad: 7 300 ks

Za město Český Krumlov

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Putschögl Filip, Mgr. OKS manager kultury nám. Svornosti 1 15 380 766 314

Vyhledávání akcí v Českém Krumlově - www.ckrumlov.cz/akce