Chcete získat lovecký lístek?

aktualizováno 02.03.2011

Wollen Sie einen Jagdschein erwerben?
How do you obtain a local hunting license?

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, vydává lovecké lístky občanům České republiky, kteří mají trvalý pobyt v jeho správním obvodu a cizincům, kteří se v jeho obvodu zdržují.

Doba platnosti loveckého lístku a výše správního poplatku

lovecký lístek na 1 den 30 Kč
   
lovecký lístek na 5 dní 50 Kč
   
lovecký lístek na 30 dní 70 Kč
   
lovecký lístek na 6 měsíců 100 Kč
   
lovecký lístek na 12 měsíců 150 Kč
   
lovecký lístek na dobu neurčitou
(pouze pro občany ČR)
1000 Kč
   
lovecký lístek na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol,     
kde je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem                
a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce      
75 Kč

 


 

 

 

 

 

  

K vydání loveckého lístku pro české občany je potřeba

  • předložit občanský průkaz
  • vyplnit žádost (k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství)
  • doložit doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo doložit, že je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
  • doložit doklad o pojištění (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti)
  • uhradit správní poplatek (na odboru životního prostředí a zemědělství)

K vydání loveckého lístku pro cizince je potřeba

  • předložit platný cestovní pas nebo jiný osobní doklad
  • vyplnit žádost ( k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství)
  • doložit platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině
  • doložit doklad o pojištění pro výkon práva myslivosti
  • uhradit správní poplatek (na odboru životního prostředí a zemědělství)

Žádost o vydání loveckého lístku ke stažení zde.

Bližší informace podá

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí  a zemědělství (Kaplická 439, 2. patro)

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Bláha Luboš OZP referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství Kaplická 439 204 380 766 559

Pro úřední hodiny Odboru životního prostředí a zemědělství klikněte zde.

Související agenda