Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: IVS-CK:

Datum a čas: 1.2.2006 13:37 hod.

V pátek 3. února končí měsíční zákaz vstupu do lesů na území správního obvodu Český Krumlov, vyvolaný lámáním větví stromů, vyvracením a pádům kmenů následkem velkého množství sněhu.

Na Českokrumlovsku začínají lesníci intenzívně zpracovávat polomy způsobené mimořádnými klimatickými podmínkami. Občané musí být v poškozených lesních lokalitách ostražití, neboť lesní zákon zakazuje vstup do porostů, kde se provádí těžba, manipulace či doprava dříví. Pokud tedy uvidíte pracovníka s motorovou pilou, místu se raději vyhněte. Zvýšená aktivita potrvá v lesích do 30. června, do kdy musí být zpracována nahodilá těžba, aby nedošlo k rozmnožení kůrovce.


Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum