Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Pujcka mesta C. Krumlov Nadaci Sabarsky-Sonnberger

Datum a čas: 24.2.2006 14:07 hod.

ZM uložilo již v prosinci minulého roku radě města zapracovat do návrhu rozdělení hospodářského výsledku města za r. 2005 finanční příspěvek Nadaci Sabarsky - Sonnberger na dofinancování výtahu pro zdravotně postižené ve výši minimálně 1,5 mil. Kč a pokud by výsledek hospodaření města za loňský rok neumožnil plné vykrytí této částky, navrhnout dofinancování formou půjčky této Nadaci. Protože však zpoždění s úhradou faktur za provedené stavební práce je již značné a ředitelka Nadace Mgr. Hana Jirmusová požádala o rychlejší řešení nastalé situace, schválilo v lednu zastupitelstvo města poskytnutí "překlenovací" bezúročné půjčky ve výši 1,5 mil. Kč, která je splatná do 30.6.2006.

Začátkem února bylo uzavřeno účetnictví roku 2005 a byly předběžně vyčísleny požadavky na rozdělení zůstatku na účtech města k 31. 12. 2005. Z výsledku hospodaření města vyplývá, že žádný přebytek v hospodaření města za r. 2005 nevznikne, a proto není možné poskytnout nadaci dotaci na splacení dluhu.

Zastupitelé včera celou situaci posoudili a schválili novou smlouvu na poskytnutí půjčky Nadaci Sabarsky - Sonnberger určené výhradně na dofinancování pořízení výtahu v objektu ESAC s tím, že 1,5 mil. Kč město poukáže přímo na účet dodavatele prací. Nadace splatí jednorázově úvěr do 30. 9. 2006, tedy o tři měsíce později, než uváděl návrh původní smlouvy.


Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum