Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Vystavba otocneho mostu v Ć. Krumlove

Datum a čas: 8.3.2006 12:38 hod.

Povodní stržený most u českokrumlovského pivovaru má nahradit otočný most, který se při velké vodě otevře ve 2 částech po a proti směru proudu. Jedná se o stavbu dosud v České republice nerealizovanou, která je vyčíslená na 52,955 mil. Kč (zatím však zhruba 6 mil. Kč tvoří tzv. vyvolané investice, konkrétně pak úprava stávající trasy splaškové kanalizace). Kvůli loňskému nedostatku finančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR na likvidaci povodňových škod, nebylo možné začít podle plánu v loni v srpnu s jeho stavbou. Vláda v loňském roce schválila všem postiženým obcím a městům, tedy i Č. Krumlovu prodloužení zápůjčky provizorního mostu z fondu státních hmotných rezerv o tři roky - tzn. do 13. 10. 2008.

Vzhledem k tomu, že MMR ustoupilo od záměru dotovat projektovou dokumentaci za 1,74 mil. Kč, zaplatí ji město Č. Krumlov ze svých prostředků. Koncem ledna město předalo MMR žádost o stoprocentní příspěvek z dotačního titulu Státní pomoc při obnově území postižených - nebo Obnovy stálých mostů poškozených při povodních. Ministerstvo se následně obrátilo na krajský úřad s požadavkem na doporučení akce. V minulém týdnu Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice stavbu tohoto mostu skutečně písemně podpořil. V případě přiznání dotace by měly být prostředky rozvrženy na léta 2006 a 2007, tedy na dobu výstavby otočného mostu.

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum