Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Zacala narocna rekonstrukce fasady radnice

Datum a čas: 20.4.2006 10:23 hod.

Od 19. dubna do 12. června budou pracovníci firmy Brisamm s.r.o. Č. Budějovice opravovat fasádu radnice směrem na nám. Svornosti. Po oškrábání vápenného nátěru fasády odstraní poškozené části omítky, štuku nebo nátěru, což podle odhadu potřebuje 5 % plochy stěny budovy a 50 % atiky, budou práce pokračovat nahozením nové omítky a štuku a nátěrem celé fasády. Pochopitelně musí být odstraněny příčiny zatékání, dojde tedy na překrytí atiky plechem a opravu krytiny na římse. Součástí rekonstrukce bude kromě opravy napojení oplechování na atice i oprava a nátěr oken. Zvlášť bude řešeno zrestaurování čtyř erbů (zleva eggenberský, země České, schwarzenberský a dole města Č. Krumlov)

Náklady ve výši 800 000 Kč jsou z 50 % hrazeny z programu regenerace městské památkové rezervace a z městského rozpočtu. Návštěvníci Slavností pětilisté růže, které se konají od 16. do 18. června, již budou moci obdivovat i krásu čela radnice.

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum