Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Pripravuje se 1. zmena uzemniho planu mesta

Datum a čas: 5.5.2006 10:53 hod.

Zastupitelé města přijali usnesení o postupu při přípravě 1. změny nového územního plánu města, schváleného na posledním zasedání zastupitelstva 30. 3. a stanovili lhůtu pro podání požadavků na změnu územního plánu. Do 26. 5. 2006 mohou všichni občané doručit své podněty na oddělení územního plánování na odboru územního rozvoje, investic a památkové péče MÚ v Kaplické ulici. Podněty musí být formulovány jednoznačně a konkrétně - zejména je nezbytné přesně uvést, které plochy v území města se podnět týká a jaké tam mají být zabezpečeny funkce odlišné od řešení ÚPO.

Podněty doručené odboru územního rozvoje do 26. 5. 2006 předloží odbor k projednání radě města, poté se jimi budou zabývat zastupitelé. Rozhodnou, které požadavky na změny řešení území města budou posuzovány v rámci 1.změny územního plánu města.

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum