Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Cesky Krumlov pripravuje zmeny v Mestskem parku

Datum a čas: 25.5.2006 12:39 hod.

Město Český Krumlov připravuje stavební úpravy Městského parku a jižních teras tzv. III. meandru řeky Vltavy. Oslovilo pět projekčních společností, z nichž vítězná by měla projekt zpracovat od července do prosince letošního roku. Předpokládané náklady na úpravu parku se pohybují mezi 10 a 12 mil. Kč, práce na terasách se mohou pohybovat okolo 3 miliónů (dle skutečného technického stavu). Projektová dokumentace ukáže možnost rozdělení prací do etap, město bude hledat vhodné dotační tituly k financování tohoto záměru.

Projekt navrhne relaxační využití parku s ohledem na provedený dendrologický průzkum, obnovení původní cestní sítě v centrální části do stavu ze počátku 20. století, doplnění cestiček o zpřístupnění břehu Vltavy v oblasti jižního vstupu do parku, bude se zvažovat rekonstrukce dětského hřiště. Chodník podél Vltavy bude zachován k případnému dalšímu využívání např. jako in-line dráha. Cílem úprav je též zvýšení bezpečnosti návštěvníků parku instalací nového kamerového systému a kvalitního veřejného osvětlení. Altán bude vybaven elektrickou přípojkou, což umožní případné pořádání kulturních akcí (promenádní koncerty apod.). Součástí projektu bude i prostor za dětským dopravním hřištěm Na Střelnici (u DDM) s možností nástupu na Schieleho terasy či propojením do budoucí tzv. růžové zahrady (veřejná zeleň mezi dnešní DPS Za Soudem a průchodem na Plešivecké náměstí).


Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum