Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Z rekonstruovane Tovarni ulice se tesi podnikatele i obcane mesta

Datum a čas: 7.6.2006 13:09 hod.


Z rekonstruované Tovární ulice se těší podnikatelé i občané města

Slavnostní otevření hlavní příjezdové komunikace do českokrumlovské průmyslové zóny Domoradice je tečkou za rekonstrukcí inženýrských sítí a Tovární ulice. V úterý 6. června přestřihli po proslovech pásku zástupci města, kraje a generálního dodavatele.

Náklady na projektové práce, inženýrskou činnost a stavební práce při vloni v červenci zahájené rekonstrukci, jejímž generálním dodavatelem byl Hochtief VSB a. s., Č. Budějovice, dosáhnou zhruba 60 mil. Kč. Město získalo 37,227 mil. Kč státní dotace, ostatní hradí z rozpočtu.

Náročná, ve čtyřech etapách vedená rekonstrukce spočívala ve vybudování nových inženýrských sítí, tzn. vodovodního řadu, dešťové a splaškové kanalizace, byly upraveny trasy slaboproudých i NN kabelů, dále plynovodu v místech kolize s novými sítěmi, bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, chybějící chodníky. Komunikace má nové odvodnění pomocí vpustí, je rozšířena o řadicí pruhy v křižovatkách a v místech autobusových zastávek.

Je potěšující, že po téměř dvou letech příprav a složitých jednáních se současnému vedení města podařilo zajistit finanční prostředky a vyřešit problém nevyhovující komunikace, na jejíž špatný stav si stěžovaly podniky vznikající už počátkem 90. let minulého století. Náročná rekonstrukce připravila podmínky pro další rozvoj průmyslové zóny, pro nové pracovní příležitosti ve městě, zvýšila bezpečnost chodců, řidičů, snížila zatížení životního prostředí.

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum