Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Velka voda v C. Krumlove

Datum a čas: 30.6.2006 16:47 hod.

Po třech měsících se opět v Č. Krumlově rozvodnila Polečnice. Třetího povodňového stupně, tedy 150 cm, dosáhla dnes v 5.15 h, na 206 cm byla v 10 h, poté začala klesat - v 11.30 to bylo 185 cm. Voda se prudce zvedla během hodiny a rozlila se v záplavové v oblasti podél Chvalšinské silnice, tzn. v dobrkovických zahrádkách, v areálu VaK, Madety, grafitového dolu, Tenis centru, zatopeno bylo pár parkujících vozidel. Silnice ke gymnáziu se proměnila v potok, který zalil po povodních znovuzbudovanou atletickou dráhu i fotbalové hřiště. Český Krumlov se stal neprůjezdným, policie odkláněla dopravu. Majitel Tenis centra se rozhodl zamezit dalším přívalům vody ze silnice do již zatopeného tenisového areálu navezením mnohatunové štěrkopískové hradby do kritického místa (od 8.40 h). Voda tak odtékala do koryta potoka i ke gymnáziu a do sportovního areálu. Před 10. h začala voda zvolna opadat. V poledne byla doprava po Chvalšinské silnici obnovena.

I přes současný pokles hladiny Polečnice jsou Služby města Č. Krumlov i nadále připraveny k rozvozu dalších pytlů s pískem tak, jak činily od rána. Občané mohou v případě potřeby ochrany majetku volat na bezplatnou linku městské policie 156 a požádat o dodání naplněných pytlů. Aktuální situace je neustále monitorována a veřejnost se dozví neprodleně o všech změnách.

Č. Krumlov 30. června 2006 - 13.45 h

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum