Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Prvni zmena uzemniho planu mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 12.9.2006 9:04 hod.

V první změně letos schváleného územního plánu města Český Krumlov se odborníci zabývali 70 podněty veřejnosti a společností. Zastupitelé jejich návrh schválili s důrazem věnovat zvýšenou pozornost řešení areálu bývalého Otavanu v Novém Spolí a jeho okolí, dále uložili prověření a možné rozšíření regulativů využití území v opuštěném areálu bývalé Jitony tak, aby bylo možné jeho využití ve prospěch města např. pro funkce obchodní, kulturní, sportovní, vzdělávací nebo bytové. Ve změně územního plánu se má také promítnout využití lokality za hřbitovem, bývalé ubytovny Budimex a možnosti zmenšení ochranného pásma čistírny odpadních vod, což by umožnilo změnu funkčního využití plochy, tzn. že by bylo možné zvažovat např. výstavbu rodinných domů.


Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum