Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: S obcany o napojeni Krumlova na kaplickou variantu

Datum a čas: 30.10.2006 11:00 hod.

Veřejná diskuze o možném zapojení Č. Krumlova do evropského železničního spojení se uskuteční v pátek 3. listopadu v 10 h v jednacím sále (3. patro) městského úřadu v Kaplické ulici. Rychlostní železnice z Prahy přes Č. Budějovice do Lince povede přes Kaplici. Tuto trasu odsouhlasilo 17. října zastupitelstvo Jihočeského kraje. Veřejnost se seznámí s její podobou a s možnostmi napojení Českého Krumlova na železniční koridor. Občané se budou moci vyjádřit k jednotlivým návrhům spojení od Kamenného Újezdu do Č. Krumlova. Diskuze se zúčastní ředitel odboru strategie ministerstva dopravy, které jednání svolává, Ing. Petr Šlegr, vicehejtman Jihočeského kraje Ing. arch. Robin Schinko, zástupci kraje, Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, zástupci zpracovatele studie železniční tratě Č. Budějovice - státní hranice společnosti IKP CE.

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum