Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Program regenerace mestske pamatkove rezervace

Datum a čas: 1.11.2006 12:37 hod.

Ministerstvo kultury se zpožděním opět vyhlásilo na příští rok 2007 Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny. Majitelé objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka ležící na území městské památkové rezervace nebo zóny v Českém Krumlově si mohou v případě zájmu vyzvednout formulář průzkumu zájmu o přidělení finančních prostředků. Občané mají možnost příslušný formulář získat osobně na odboru rozvoje, investic a památkové péče, oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo na internetových stránkách města http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/dotace.xml. Vyplněné tiskopisy je nutné odevzdat na tomto odboru nejpozději do pondělí 13. listopadu 2006 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení. Více informací podají Markéta Tošovská, DiS. (tel. 380 766 714, 724 095 296) nebo Martina Šlapáková (tel. 380 766 707).

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum