Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Zacina oprava Havrani skaly

Datum a čas: 14.11.2006 13:21 hod.

Ve středu 15. listopadu začne akciová společnost Stavební geologie Geotechnika se zabezpečováním Havraní skály na silnici II/157 pod nemocnicí v Č. Krumlově. Na jejím financování ve výši 10 mil. Kč se bude podílet i krajský úřad a ministerstvo životního prostředí. Práce jsou naplánovány ve třech etapách do roku 2008. V první etapě za 2 mil. Kč uhradí město Č. Krumlov 250 tis. Kč, stejně krajský úřad, dotace ministerstva životního prostředí představuje 1,5 mil. Kč.

Ve středu je na programu dopravní značení, postavení 1,2 m vysokých zábran (citybloků), které oddělí pás vozovky o šíři 2,5 m pod skálou (na straně pod nemocnicí) tak, aby zůstaly v provozu dva volné jízdní pruhy a zůstal zachován obousměrný průjezd. Rychlost jízdy bude v úseku snížena na 30 km/h. Z hrany skály bude spuštěna ochranná síť, ukotvená za zábranami, jež zamezí padání shazovaných kamenů mezi projíždějící automobily. Zítra by měli dorazit i specialisté-horolezci, uvidí se, zda začnou již čistit. Čeká je očištění celé skalní stěny od vegetace a zvětralin (počítá se s odstraněním 233 m3 horniny), s vyčištění a vyplnění puklin, podezdění, podbetonování skalních bloků a lokální kotvení bloků.

Tyto práce by měly skončit do 15. prosince, ale firma ujišťuje, že je chce dokončit co nejdříve, zvláště vydrží-li příznivé počasí.

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum