Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2006

IVS-CK: Kazdy se muze vyjadrit k programu rozvoje kraje

Datum a čas: 15.11.2006 9:40 hod.

V pondělí 27. listopadu ve 14 h v sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích se uskuteční veřejné projednání Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007 - 2013 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA), jehož se mohou zúčastnit všichni zájemci. Jedná se o hlavní programový dokument určující priority pro čerpání strukturálních fondů v těchto letech pro region soudržnosti Jihozápad tvořený Jihočeským a Plzeňským krajem, jejichž cílem je zlepšit rozvoj měst a obcí, školství, dostupnost sociálních služeb, zdravotnické péče a rozvoj cestovního ruchu a kultury.

Před veřejných projednáváním se mohou občané vyjádřit k návrhu koncepce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to do 22. 11. Nahlédnout do návrhu koncepce je možné na podatelně Městského úřadu v Českém Krumlově na Kaplické ulici nebo na http://nastenka.kpprojekt.cz/?path=/rop/.

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum