Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Zastupitelstvo neschvalilo vyhlaseni vyberoveho rizeni na prodej Sluzeb mesta

Datum a čas: 29.2.2008 11:39 hod.

Zastupitelstvo města Český Krumlov na svém včerejším zasedání neschválilo vypsání výběrového řízení na prodej stoprocentního obchodního podílu ve společnosti Služby města Český Krumlov, s.r.o. Zastupitelé svým rozhodnutím nepodpořili doporučení Rady města Český Krumlov z 21. ledna.
Situace ve Službách města je již několik let nepříznivá, celková zadluženost společnosti činí 67 %. Město stojí před situací jakým způsobem svou dceřinou společnost restrukturalizovat, jak poskytnout nutné kapitálové posílení, a to minimálně ve výši 5 milionů Kč. Nutná modernizace technického vybavení společnosti znamená investici kolem 20 milionů Kč.
Podle radních je firma podkapitalizovaná a vstup nového kapitálu by byl jedním z řešení, jak zlepšit její situaci. "Nikdo v tuto chvíli neznáme konkrétní cenu vlastní dceřiné společnosti na volném trhu. Její hodnotu jsme chtěli z možného výběrového řízení zjistit. Zastupitelé k tomuto kroku nedospěli. Svým hlasováním vyjádřili názor, že rozvoj společnosti a její úspěšná konkurenceschopnost je možná bez vstupu strategického partnera. Zároveň Zastupitelstvo města vyjádřilo důvěru vedení Služeb města, včetně pana ředitele Turnhöfera, který rozvoj společnosti, včetně provozních a ekonomických problémů dle jeho předložené koncepce vyřeší,"
uvedl starosta Luboš Jedlička.
V případě vyhlášení výběrového řízení by o případném prodeji rozhodovali zastupitelé až na základě obdržených nabídek a podle jeho podmínek existovala možnost nevybrat z předložených nabídek vítěze.

Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum