Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Program podpory ekologicke vychovy pro rok 2008 je schvalen

Datum a čas: 4.3.2008 16:25 hod.

Program podpory ekologické výchovy pro rok 2008 schválili zastupitelé na únorovém jednání. Pro letošní rok bude vyhlášeno 5 témat s uzávěrkou žádostí 31. března a 31. července. Předpokládaná částka, kterou mohou radní v oblasti tzv. ekologických grantů rozdělit, činí 400 tisíc Kč.
Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s projekty ekologické výchovy na území města Český Krumlov a v roce 2008 jsou vyhlášeny tyto okruhy:
1. Poradenství obyvatelstvu v oblasti ochrany životního prostředí dle potřeb města
2. Využití volného času mládeže, zaměřené k přírodě a životnímu prostředí
3. Ekologická výchova na mateřských, základních a středních školách ve vztahu k území města
4. Stav a ochrana životního prostředí na území města
5. Volné téma - další formy ekologické výchovy pro obyvatele města

Předpokládaný termín vyhlášení výsledků je do 30. dubna u prvního kola a do 31. srpna u druhého kola.
Přesná pravidla poskytování podpory na ekologickou výchovu, formuláře žádostí a podrobnější informace najdete na www.ckrumlov.cz/granty2008.
Na lednovém zasedání již schválili zastupitelé programy na podporu kultury a sportu ve městě Český Krumlov.

Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum