Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Lesy mesta Cesky Krumlov likviduji nasledky vichrice Emma

Datum a čas: 11.3.2008 11:43 hod.

Společnost Lesy města Český Krumlov vyčíslila škody a zhodnotila situaci, kterou způsobila o prvním březnovém víkendu vichřice Emma. Z celkové lesní půdy o výměře cca 1350 ha, kterou společnost obhospodařuje, padlo Emmě za oběť zhruba 1300 kubíků dřeva. "Škody máme již sečteny. Nejvíce byla poškozena lokalita Dubík, kde padlo na 300 kubíků dřevin. V lokalitě "Nad Kostnicí" musíme zlikvidovat 250 kubíků polomu. Ostatní poškozená místa jsou roztroušena různě po okolí, bohužel řada z nich se nachází v náročně přístupném terénu, kam se s technikou budeme těžce dostávat," uvedl ředitel společnosti Bedřich Navrátil.
Necelý týden od větrné kalamity stihli zaměstnanci Lesů města zlikvidovat již na 350 kubíků polomů. Celkové škody mají v plánu odstranit nejpozději do konce května, ačkoli vyhláškou stanovený termín hovoří o červnu. "Rádi bychom těžbu polomů zlikvidovali dříve. Musíme počítat i s nebezpečím rozšíření kůrovce, proto pokud chceme tomuto riziku předejít, nesmíme ztrácet čas," doplnil ředitel Navrátil.
Vichřice Emma narušila již stanovené těžební plány společnosti pro rok 2008. Priority se nyní změnily a Lesy města musejí nejdříve odstranit škody, které vítr napáchal. "Současná situace na trhu se dřevem není bohužel nejšťastnější. Odbyt dřeva vázne a jeho cena během roku bude klesat," uzavřel Navrátil.
Pro veřejnost platí vstup do lesů pouze na vlastní nebezpečí, vyhlášení zákazu vstupu se nepředpokládá.

Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum