Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Pozvanka na zastupitelstvo a informace o vyluce registru vozidel

Datum a čas: 26.3.2008 11:48 hod.

Vážení občané, zítra 27. března se koná Zastupitelstvo města Český Krumlov. Máte možnost přijít od 16 hodin na jednání zastupitelů v zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru v Domoradicích a zapojit se do diskuse k problematice, jež se týká všech obyvatel našeho města. Netradiční místo jednání bylo zvoleno u příležitosti padesátého výročí založení profesionálního hasičského sboru v našem okrese.

Na programu jednání zastupitelů jsou například tyto body:
- Novela Vyhlášky o místních poplatcích
- Komunitní plán sociálních služeb
- Zpětvzetí žaloby - most přes Polečnici
- Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2008 v rámci vyhlášených grantových okruhů v oblasti kultury v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov

Tímto bychom Vás, vážení občané, rovněž chtěli informovat o přerušení registračních úkonů na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov na registru vozidel v pátek 28. března. Jedná se například o přihlašování nebo odhlašování vozidel. Systém nebude funkční v celé České Republice.
Výluka systému je zapříčiněna aktualizací funkcionalit Schengenského informačního systému a provede ji přímo Ministerstvo vnitra České Republiky. Od 27. března (20.00) do 30. března 2008 bude nasazováno nové programové vybavení a od 31. března bude nová verze programu na úřadech i na centrále. "Na Velikonoční pondělní pondělí nám odpadl úřední den a na registru je v těchto dnech situace mimořádně napjatá. Všichni pracovníci registru vozidel se snaží učinit maximum pro to, abych odbavili všechny klienty, máme otevřeny všechny přepážky," uzavírá vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála.

Více aktualit a informací o činnosti města Český Krumlov najdete na www.ckrumlov.cz/obcan

Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum