Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Pozvani na jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov, informace o dopravnim omezeni

Datum a čas: 25.6.2008 10:10 hod.

Vážení občané, tento čtvrtek 26. června se koná Zastupitelstvo města Český Krumlov. Máte možnost přijít od 16 hodin na jednání zastupitelů v jednacím sále Městského úřadu Český Krumlov ve 3. patře a zapojit se do diskuse k problematice, jež se týká všech obyvatel našeho města.

Na programu jednání zastupitelů jsou například tyto body:
- Komunitní plán sociálních služeb - vyhodnocení výběrového řízení 1. grantové výzvy
- Komplexní program prevence sociálně patologických jevů - vyhodnocení výběrového řízení 1. grantové výzvy
- Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí - 2. čtení
- Zadání regulačního plánu Domoradice Jih
- Využití prostoru autobusového nádraží
- Záměr prodeje území v Domoradicích

Další Zastupitelstvo města Český Krumlov se koná v 28. srpna.

******************************************
POZOR - DOPRAVNÍ OMEZENÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
******************************************
V ulici Na Svahu na Vyšehradě v Českém Krumlově došlo v k havárii parovodu. Oprava vedení si vyžádá uzavírku ulice Na Svahu. Přesná doba potřebná k opravě není zatím známa, odhadovány jsou 1 - 2 týdny.
Oprava havárie s sebou nese dopravní omezení v ulici Na Svahu. Směrem na nádraží je doprava vedena k sídlišti Vyšehrad, podél bývalého hotelu Vyšehrad a třídou Míru. V opačném směru je doprava odkláněna přes Špičák.
Podrobnosti o havárii si můžete přečíst na http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20080625094120_Havarie_parovod.xml

Více aktualit a informací o činnosti města Český Krumlov najdete na www.ckrumlov.cz/obcan


Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum