Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Navrh strategickeho planu rozvoje mesta Cesky Krumlov je hotov - pripominkujte jej!

Datum a čas: 25.7.2008 10:40 hod.

Společnost RAVEN EU Advisory předložila městu Český Krumlov 1. návrh Strategického plánu rozvoje. Všichni obyvatelé a občané Českého Krumlova mají možnost se k této návrhové části vyjádřit do 4. srpna.

Návrh strategického plánu je k dispozici na webových stránkách města Český Krumlov v sekci Občan a kapitole Strategické plánování (dokumenty ke stažení) na přímé adrese http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozv_dok.xml. V tištěné podobě se dá návrh prohlédnout na Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici u vedoucí oddělení strategického rozvoje Moniky Petrů.

Náměty na zpřesnění nebo doplnění informací je možné posílat do 4. srpna 2008 na e-mailovou adresu: monika.petru@mu.ckrumlov.cz, na podatelnu městského úřadu nebo písemně na adresu Městského úřadu Český Krumlov na oddělení strategického rozvoje.

Návrh dokumentu budou připomínkovat i členové jednotlivých komisí rady města Český Krumlov. Společnost RAVEN EU Advisory po připomínkování poupraví dokument a zveřejní finální verzi. Rada města by se s konečnou verzí měla seznámit 18. srpna 2008. Zastupitelstvo by se k dokumentu mělo vyjádřit na svém srpnovém jednání.

Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města je připravováno na 8. září 2008. Všichni občané mohou přijít od 17:00 hod do zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města se obracejte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
E-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 705


Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum