Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Opravy mistnich komunikaci v Ceskem Krumlove pokracuji

Datum a čas: 5.9.2008 14:25 hod.

Dne 4. září začala v Českém Krumlově další oprava místních komunikací. Město Český Krumlov využije způsob oprav silnic, který nevyžaduje dlouhodobé uzavírky a dopravní omezení. Výtluky v silnicích budou nejdříve lokálně vyspraveny tzv. tryskovou metodou a následně celá silnice bude ošetřena emulzní kalovou vrstvou. Během září by se měly opravit Třída Míru a Vyšenská ulice. Nově provedená celoplošná vysprávka komunikací emulzní kalovou vrstvou povede k zamezení dalšího rozpadu komunikací, a tím k nižším provozním nákladům na údržbu. Předností nové metody oprav je rychlá obnova průjezdnosti, absence frézování, sjednocení povrchu komunikace po překopech a prodloužení životnosti komunikace. Ve srovnání s kompletní rekonstrukcí vozovky je cena asi sedmkrát nižší. Město Český Krumlov vyčlenilo z rozpočtu na tyto vysprávky 1,8 milionu Kč. Vítěznou cenovou nabídku předložila městu firma Reacom s.r.o. z Třebíče.
Tryskové opravy by měly probíhat od 4. září 2008 do 17. září 2008 a nevyžádají si zásadnější dopravní omezení. Aplikace emulzní kalové vrstvy bude prováděna ve 3 úsecích a jednotlivé úseky si vyžádají uzavírku minimálně 1 jízdního pruhu, a to pouze na několik hodin. Dopravně se uzavírka bude řešit pro konkrétní místa buď vedením dopravy jedním pruhem za pomocí semaforu, nebo uzavírkou celého úseku a objížďkou. Objízdné trasy budou vyznačeny.

Termíny možné aplikace kalové vrstvy a možnost dopravních omezení (nebude trvat celou dobu):
a) 8. září - 14. září - Třída míru I. (od kina po křižovatku s Vyšenskou)
b) 13. září - 18. září - Vyšenská (k železničnímu přejezdu)
c) 17. září - 21. září - Třída míru II. (k železničnímu přejezdu)


Popis tryskové metody podle společnosti Reacom s.r.o.
Vysprávky tryskovou metodou patří k nejdostupnějším opravám všech typů komunikací a chodníků. Pomocí této metody lze opravovat jak trhliny (praskliny i síťové) tak i výtluky větších rozměrů. Základem vysprávek je kationaktivní emulze a kamenivo. Nejdříve se výtluk vyčistí proudem stlačeného vzduchu pro lepší přilnavost emulze. Dalším krokem je vystříkání výtluku předehřátou asfaltovou emulzí, taktéž prováděné pod tlakem. Do takto připraveného podkladu - výtluku se pod tlakem vpraví směs emulze a kameniva. Po dokončení opravy je možné opravované místo "zadrtit" samotnou drtí, aby nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. Výhodou těchto prací je, že probíhají za provozu a opravované místo je okamžitě po provedení schopné snést běžné dopravní zatížení. Při pracích na vozovkách je pouze lokálně omezen provoz na polovině vozovky v místě opravy. Životnost takto spravených komunikací se prodlouží o několik let, ale hlavně se zabrání přístupu vody do podkladních vrstev komunikací a tím se zabrání dalšímu rozpadu.

Popis emulzní kalové metody podle společnosti Reacom s.r.o.
Jedná se o celoplošnou opravu povrchu, velmi vhodnou na místní komunikace. Je to směs přírodního drceného kameniva frakce 2-5, nemodifikované středně štěpné katioaktivní emulze, stabilizátoru a záměsové vody. Technologie kalových vrstev je též známá pod názvem SLURRY SEAL. Všechny komponenty jsou naloženy na stoji - nástavbě. Před a během aplikace, se komponenty smíchají ve směšovací komoře, která je na zadní části nástavby a odtud je směs dopravena do rozprostíracího rámu a položena na povrch komunikace. Zásadní výhody technologie: 1) vzhledem k tloušťce dvojité vrstvy (cca 1 cm) takřka nezvyšuje profil komunikace (není nutno frézovat), 2) kopíruje povrch vozovky, 3) zabrání průsaku vody do konstrukce komunikace, tím zabrání jejímu rozpadu, 4) rychlá obnova průjezdnosti komunikace - při teplém počasí je SLURRY SEAL pojízdný do 2 hodin; 5) cena úpravy. Podmínky pokládky jsou podobné jako u všech emulzních úprav. Lze je provádět od konce dubna do začátku října, při teplotách nad 10 stupňů C. V opravované komunikaci je vhodné před položením kalové vrstvy vyspravit výtluky. Životnost komunikace se prodlouží při opravě metodou SLURRY SEAL o pět až deset let v závislosti na stavu konstrukce podloží.


Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum