Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Program regenerace mestske pamatkove rezervace a mestske pamatkove zony pro rok 2009

Datum a čas: 15.9.2008 12:40 hod.

Ministerstvo kultury opět vyhlásilo na příští rok 2009 Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny. Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace (MPR) Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny (MPZ) Plešivec-Český Krumlov. Občané si mohou, v případě zájmu o zařazení opravy jejich domu do programu, vyzvednout formulář a informace k vyplnění formuláře "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků" osobně na Odboru územního plánování a památkové péče, Oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov nebo na městských internetových stránkách http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20071017144405.xml.
Vyplněné tiskopisy je nutno odevzdat na výše zmíněném odboru městského úřadu nejpozději do čtvrtka 9. října 2008 do 13:00 hodin. Více informací podají kontaktní osoby:
Ing. Petr Papoušek (tel: 380 766 714, 724 095 296) nebo Johana Lepešková (tel: 380 766 716).


Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum