Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Zpravy z mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 25.9.2008 9:48 hod.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Vážení občané, dnes 25. září se koná Zastupitelstvo města Český Krumlov. Máte možnost přijít od 16 hodin na jednání zastupitelů v jednacím sále Městského úřadu Český Krumlov ve 3. patře a zapojit se do diskuse k problematice, jež se týká všech obyvatel našeho města.

Na programu jednání zastupitelů jsou například tyto body:
- Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov - prezentace finální podoby Strategického plánu
- Projekt IOP - revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově
- Návrhy na změny územního plánu
- Hospodaření ČKRF

Další Zastupitelstvo města Český Krumlov se koná 23. října 2008.

**************************************************
REKONSTRUKCE HORNÍ ULICE
Rekonstrukce Horní ulice se blíží do závěru své první etapy. Podrobné informace o průběhu prací a o aktuálních omezeních jsou zveřejňována na www.ckrumlov.cz/rekonstrukce.
Průchodnost stavbou během Svatováclavských slavností byla dohodnuta na úterním kontrolním dni. Celá Horní ulice bude od pátku 26. září do úterka 30. září (popř. středy 1. října) kompletně průchozí, nebude nutno Horní obcházet přes Masnou nebo Kostelní. Bude tedy zajištěn průchod k WC, k bankomatu České spořitelny a.s., do MIMIBARU v Prelatuře atd.
!!!! K omezení průchodnosti může dojít u vstupu do Kostelní ulice, kde bude dodělávána zádlažba.

!!!! Od pondělí 29. září budou probíhat stavební práce na propojení 2 plynovodních řadů a výkop bude veden ve spojce s Masnou ulicí. Masná ulice tedy nebude v těchto dnech průchozí. Uzavírka Masné bude trvat nejpozději do středy 1. října. Průchod bude umožněn celou Horní ulicí, od náměstí Svornosti k Regionálnímu muzeu.

**************************************************
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI - BOURACÍ PRÁCE V SOBOTU
Vážení obyvatelé centra Českého Krumlova, v sobotu 27. září v nočních hodinách budou na náměstí Svornosti prováděny bourací práce dřevěného pódia po Svatováclavských slavnostech. Omlouváme se obyvatelům v centru za případný hluk způsobený demontáží konstrukce. Bourací práce budou dokončeny nejpozději ve 3:00.


**************************************************
DOČASNĚ ZHORŠENÁ DOPRAVA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Českým Krumlovem jsou vedeny v současnosti 2 objízdné trasy. V Kaplici nádraží je rekonstruován povrch vozovky a veškerá doprava (osobní i nákladní) ve směru České Budějovice - Kaplice je vedena přes Český Krumlov. Stavební práce trvají od 21. září a měly by skončit 28. září.
Další rekonstrukce probíhají od 20. září na železničním přejezdu v Bukovci. Silnice I/3 v místě železničního přejezdu by měla být uzavřena do 2. října. Objízdná trasa je vedena také přes Český Krumlov.

V Českém Krumlově se v důsledku těchto objízdních tras dočasně zhutnitnila doprava a místy se tvoří kolony (na kruhových objezdech, na odbočce přes Porákův most a směrem na Kaplici).

**************************************************
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Vážení Krumlováci, srdečně Vás zveme na víkendové Svatováclavské slavnosti, které se konají od pátku 26. září do neděle 28. září.
Jste-li nositeli jména Václav nebo Václavka, nezapomeňte na sobotní setkání všech Vašků na náměstí Svornosti.
Jedinečnou příležitost poslechnout si zrekonstruované varhany a podívat se na jejich znovuvysvěcení budete mít v neděli v kostele sv. Víta.
Kompletní program Svatováclavských slavností najdete na www.ckrumlov.cz/svs2008


Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum