Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Zatupitelstvo mesta se kona dnes od 16:00

Datum a čas: 20.11.2008 11:18 hod.

Vážení občané, dnes se koná Zastupitelstvo města Český Krumlov. Máte možnost přijít od 16 hodin na jednání zastupitelů v jednacím sále Městského úřadu Český Krumlov ve 3. patře a zapojit se do diskuse k problematice, jež se týká všech obyvatel našeho města.

Na programu jednání zastupitelů jsou tyto body:

1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Výsledky výzkumu obyvatel města Český Krumlov prováděného v letech 1992 až 2008 - Signální informace
3. Prodej pozemků v Domoradicích
4. Aktualizace Programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov a zařazení jednotlivých akcí do žádosti MK ČR za město Český Krumlov pro rok 2009
5. Návrh zadání Změny č. 5 územního plánu města Český Krumlov v území řešeném RP Vyšný - dodatek
6. Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
7. Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání kulturních akcí
8. Obecně závazná vyhláška "technopárty"
9. Změna OZV č. 15/2003 o místních poplatcích
10. Novela vyhlášky o poplatku z odpadu
11. Poskytnutí neinvestičního příspěvku na Medvědí vánoce
12. Změna Pravidel poskytování dotací z městského rozpočtu na podporu sportu ve městě Český Krumlov v roce 2008
13. Neinvestiční příspěvek pro FK Slavoj
14. Žádosti o prodej nebyt. prostor - sídl. Mír
15. Stavba komunikace v rámci akce - Č. Krumlov - úprava koryta a prohrábka Vltavy
16. Směna st. p. č. 4039 za st. p. č. 3310, vše v k. ú. Č.Krumlov - pozemky pod garážemi
17. Směna části p. p. č. 1488/4 za části p.p.č. 1617/1 a 1387/2, st.p.č.176/4 a st.p.č. 176/5 vše v k. ú. Č.Krumlov
18. Prodej části p. p. č. 1315/1 v k. ú. Č. Krumlov
19. Prodej části poz. parc. č. 357 v k .ú. Český Krumlov
20. Prodej pozemků parc.č. 864/1, 864/2, 864/3 a 864/4 vše v k.ú. Kladné-Dobrkovice
21. Odkoupení pozemku 219/66 v k. ú. Přísečná - Domoradice
22. Památník Karla Filipa Schwarzenberga
23. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
24. Různé


Další Zastupitelstvo města Český Krumlov se koná 18. prosince 2008.

Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum