Občan > Městský úřad > Potřebuji si vyřídit > Matrika III - ověření kopie a opisu, ověření pravosti podpisu

Matrika III - ověření kopie a opisu, ověření pravosti podpisu

aktualizováno 4.3.2015

Matriční úřad v Českém Krumlově provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).
Je dobré si uvědomit, že vidimací ani legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů na listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Filipová Václava, Mgr. OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 310
Španillerová Jaroslava OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 322

Pro úřední hodiny matriky klikněte zde.

Legalizace - ověření pravosti podpisu

Pro ověření pravosti podpisu se musí osoba, o jejíž podpis jde, osobně dostavit na matriční úřad a předložit listiny, na níž má být legalizován podpis.
Žadatel o legalizaci je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz vystavený cizineckou policií ČR).

Správní poplatek

30 Kč

  • za legalizaci každého podpisu na listině

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou

Pro ověření shody opisu nebo kopie s listinou je nutná osobní návštěva matričního úřadu a předložení vidimované listiny (kopie, opis) a listiny z níž byla pořízena (originál dokumentu).

Správní poplatek

30 Kč

  • za vidimaci každé stránky vidimované listiny