Město Český Krumlov

aktualizováno 29. 11. 2018


 VOLENÉ
ORGÁNY  
(samospráva)


     
 NEVOLENÉ ORGÁNY
(státní správa, samospráva)
           
 
  ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV  

       MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV 
 
      odbory úřadu
 
      samostatná oddělení úřadu
          
 
 Rada města Český Krumlov

 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÝ KRUMLOV
 


       


       
 


Starosta města

       
           
           
 MĚSTSKÉ ORGANIZACE
 
 
           
    Obchodní společnosti        
  Českokrumlovský rozvojový fond, spol.  s r.o.      
  Lesy města Český Krumlov, s.r.o.        
  Služby města Český Krumlov, s.r.o.        
    Obecně prospěšné společnosti      
  Sociální služby SOVY o.p.s.        
  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.        
  Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.        
  PRO-SPORT Český Krumlov o.p.s.        
    Příspěvkové organizace        
  Městská knihovna        
  základní školy        
  mateřské školy        
           
           
           
 PARTNERSKÁ MĚSTA