STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PARKU A JIŽNÍCH TERAS V ČESKÉM KRUMLOVĚ - 1. ETAPA

aktualizováno 27.1.2012

Cílem projektu byla revitalizace městského parku tak, aby mohl zcela plnit funkci veřejného prostranství a prostoru pro celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Stavební práce první etapy projektu zahrnovaly sanaci a revitalizaci nevyhovujícího stavu zeleně, cestního systému, instalaci nového systému veřejného osvětlení, kamerového systému, oplocení a rekonstrukci unikátních architektonických prvků. Areál parku byl doplněn o objekty stěžejní pro jeho plnohodnotné využití (odpočívadla, dětská hřiště, mobiliář). Realizací projektu bylo dosaženo nejen kvalitního relaxačního prostředí, ale zhodnotil a zachoval se jím dendrologický, ekologický a kulturně-historický potenciál této lokality pro příští generace. Prostor parku bude mimoto využíván pro vzdělávací a kulturní akce a to zejména se zaměřením na kulturu a historii regionu, přírodní dědictví a ekologii. 

O projektu

Název: Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa
Místo realizace: Městský park Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a. s.
Technický dozor investora: STAVINVEST JK, s. r. o. 
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace stavebních prací: květen - červenec 2011
Termín ukončení fyzické realizace projektu:
prosinec 2011
Celkové výdaje projektu: 11.771.259,10 Kč (Dotace z ROP NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován ERDF ve výši 9.243.175,21 Kč)
Partner projektu: Základní škola Český Krumlov Linecká

Google Street View

Aktuality

Plán stavebních prací v projektu

Plán stavebních prací v městském parku v Českém Krumlově

S 01  Městský park - základní rozvrh

S 02  Komunikace, zpevněné plochy, chodníky asfaltové, pískované

S 03  Dětská hřiště, prolézačky

S 04  Úprava parkové a doprovodné zeleně

S 05  Veřejné osvětlení, stožáry v. 4 m, v. 1,2 m

S 06  Kamerový systém

S 07  Oplocení, vstupní brány, rozkreslení jednotlivých stran a bran

S 08  Hřiště - hrací plocha

Na koho se obrátit

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706
Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing OI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700

Fotogalerie

Park po revitalizaci:

Partner projektu, ZŠ Linecká, park využívá nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy. A právě na hodinách výtvarné výchovy bylo úkolem dětí namalovat park tak, jak si jej představují po provedení všech úprav:

Park před revitalizací:

Související odkazy

ZŠ Linecká je partnerem v projektu Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa, který je spolufinancován Evropskou unií

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00972