Občan > Městský úřad

Městský úřad Český Krumlov  
aktualizov
áno 13. 5. 2020

Fungování městského úřadu od 18. května 2020

       
    STAROSTA MĚSTA    
       
     1. MÍSTOSTAROSTA  
         
     2. MÍSTOSTAROSTA  
         
     3. MÍSTOSTAROSTA  
         
         
    TAJEMNÍK    

 
   
oddělení kancelář starosty   Odbor dopravy a silničního hospodářství   oddělení IOP
        (činnost oddělení ukončena k 31. 12. 2015) 
    Odbor financí    
   

 
    Odbor informatiky    
         
    Odbor kancelář tajemníka    
           
    Odbor obecní živnostenský úřad    
           
    Odbor památkové péče      
           
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      
           
    Odbor správy majetku a investic      
           
    Odbor stavební úřad      
           
    Odbor školství, sportu a péče o dítě      
           
    Odbor úřad územního plánování      
           
    Odbor vnitřních věcí      
           
    Odbor životního prostředí a zemědělství      
           

Organizační schéma Městského úřadu Český Krumlov

Organizační řád Městského úřadu Český Krumlov

Související odkazy