Občan > Úřad online > Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře

aktualizováno 8. 9. 2020

Dokumenty a formuláře jsou řazeny podle příslušnosti k jednotlivým odborům nebo oddělením

Na této stránce najdete 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

silniční správní úřad

speciální stavební úřad

parkování

povolení k vjezdu do pěší zóny

oddělení dopravně správních agend

UPOZORNĚNÍ: výše uvedené formuláře oddělení dopravně správních agend je nutné tisknout vždy oboustranně! Formulář "Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel" je navíc nutné tisknout ve formátu A3! Formuláře, které mají 2 strany A4 je nutno vytisknout oboustranně a formuláře, které mají 3 strany A4 je nutné tisknout na formát A3.

taxislužba

Odbor financí

Formuláře k poplatku ze psa

Formuláře k poplatku z pobytu

Formuláře k poplatku za svoz komunálního odpadu

Formuláře k poplatku ze vstupného

Formuláře k poplatku z tomboly

Odbor kancelář tajemníka

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2016 

Komunitní plánování

Odbor investic

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi (*.pdf)

Odbor správy majetku

Pravidla pro zřizování věcných břemen na majetku města Českého Krumlova (*.pdf)

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi (*.pdf)

Pravidla krátkodobého pronájmu prostor kláštera "Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou" (*.pdf) 

Odbor stavební úřad

Odbor školství, sportu a mládeže

Příspěvkové organizace

Organizační směrnice

Odbor úřad územního plánování

Úřad územního plánování

Územní plán města Český Krumlov

Rozpracované regulační plány a jejich změny

Vydané územně plánovací dokumentace pořízené Městským úřadem Český Krumlov pro obce

Rozpracované územně plánovací dokumentace pořizované Městským úřadem Český Krumlov pro obce (*.pdf) 

 

Odbor památkové péče

Program regenerace MPR a MPZ Český Krumlov

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Místo pro prodej a poskytování služeb (dle tržního řádu)

Odbor vnitřních věcí

Odbor životního prostředí a  zemědělství

Vodní hospodářství

Formuláře podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Formuláře podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Ostatní formuláře

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody a krajiny

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Lesní hospodářství, rybářství, myslivost

Odpadové hospodářství

oddělení kancelář starosty

Symboly města

  • Pravidla užívání znaku města Český Krumlov včetně přílohy vyobrazení
  • Pravidla užívání loga města včetně přílohy vyobrazení
  • Grafický manuál znaku města Český Krumlov
  • Grafický manuál loga města Český Krumlov
  • Grafický manuál 700 let města Český Krumlov