Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov

aktualizováno 9. 6. 2020

Cílem projektu je podpořit rozvoj moderních služeb eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006341
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Kaplická 439, Český Krumlov
Termín realizace projektu: duben 2017 - duben 2021
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 13 378 945 Kč
z toho dotace: 12 041 050,50 Kč

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit rozvoj moderních služeb eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Připraví bezpečné a důvěryhodné prostředí informačního systému pro výkon e-Govern. služeb prostřednictvím portálu občana, doplní elektronizované agendy o příslušné moduly informačních systémů, vhodné formuláře pro životní situace a posílí infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. Připravuje informační systém MěÚ pro úplné elektronické podání.

Přehled hlavních aktivit projektu:

- Portál občana a formuláře pro agendy
- Elektronizace procesů a manažerské nástroje
- Elektronická spisová služba a eIDAS
- IDM
- Single sign on
- ServiceDesk system
- Elektronizace veřejných zakázek
- Elektronizace podkladů pro jednání RM a ZM
- Firewall
- Servery včetně disků a OS
- Rozšíření zálohování
- Switche
- Instalace
- Zaškolení obsluhy, technická dokumentace

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707
Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Lippl Jan, Ing. OIT vedoucí odboru Kaplická 439 310 380 766 713