Výměna havarijní střešní krytiny na lávce Rechle - etapa 2

aktualizováno 21. 10. 2020

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: lávka Rechle
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury České republiky / Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Most ev. č. CK-011 Rechle, Nové Spolí, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 2020
Zhotovitel stavby: Pokrývačství Bušta spol. s r.o., IČ: 25178709
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 1 956 256,90 Kč vč. DPH, z toho dotace 400 000 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je výměna havarijní střešní krytiny na objektu lávky, která je památkově chráněná. Nová střešní krytina bude provedena ze stejného materiálu, ve stejné velikosti i profilaci. Nová šindelová střešní krytina bude kladena dle stávající střešní krytiny. Obnovou se tak zlepší stavebně technický stav památky, zachová se její autentický vnější vzhled a architektonický výraz. Projekt je druhou a současně závěrečnou etapou výměny střešní krytiny (1. etapa byla realizovaná v roce 2019, rovněž za finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR).

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čábelová Kristýna, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706