Parkování ve městě

Aktualizace 25. 2. 2020

PARKOVÁNÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ
Oblasti a Zóny placeného stání byly zřízeny pro optimální využití parkovacích kapacit na území města pro obyvatele a návštěvníky města.

PARKOVÁNÍ NA ODSTAVNÝCH PARKOVIŠTÍCH
Návštěvníkům města je v těsné blízkosti centra k dispozici zhruba 680 parkovacích míst pro osobní vozidla na pěti odstavných parkovištích P1 - P5. Prvních 40 minut je na těchto parkovištích zdarma. Občané mohou využít bodové karty pro výhodnější parkování.

PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ
Na území města platí zákaz zastavení zájezdových autobusů mimo vyhrazená výstupní a nástupní místa BUS-STOP a současně zákaz parkování zájezdových autobusů mimo vyhrazená parkoviště P-BUS. Na území města platí rovněž zákaz vjezdu do některých ulic nebo částí města a do pěší zóny. NOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁJEZDOVÉ AUTOBUSY OD 6/2019.

 

Interaktivní mapa parkování v Českém Krumlově

Zobrazuje ve vrstvách oblasti a zóny placeného stání, dále odstavná parkoviště P1-P5, polohu parkovacích automatů a území pěší zóny. Po kliknutí na plochu nebo bod v mapě se vpravé části zobrazí informační box s detaily vybrané oblasti nebo zóny. V mapové aplikaci lze hledat i podle adresy. Lze volit různou podkladovou mapu, např. letecké snímky.

 

Vjezd do pěší zóny

Aktualizace 6. 3. 2019

V historickém centru města je vymezena pěší zóna, kde je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení městského úřadu a s časovým omezením.

Povolení k vjezdu vydává Městská policie Český Krumlov.

Bez povolení mohou vjet do pěší zóny havarijní čety, držitelé průkazu ZTP a vozidla integrovaného záchranného systému.

Rezidenti, tj. občané s trvalým pobytem v pěší zóně, jejich děti, druhové, družky, manželé a manželky žijící ve společné domácnosti a také vozidla TAXI mohou vjet do centra bez omezení a to na základě povolenky k vjezdu do pěší zóny

Abonenti, tj. vlastníci nemovitosti a osoby využívající nemovitost jako provozovnu k podnikání a dále vozidla realizující příležitostnou osobní silniční dopravu (např. vozidla shuttle):
• Vjezd pouze v době od 16:00 do 10:00 hod na základě povolenky k vjezdu do pěší zóny.

Osoby prokazatelně ubytované v ubytovacím zařízení v pěší zóně:
• Vjezd pouze v době od 15:00 do 10:30 hod na základě jednorázové povolenky k vjezdu do pěší zóny.
• Cena povolenky 100 Kč / max 24 hodin, povolení vydává Městská policie Český Krumlov, provozovatelé ubytovacích zařízení si mohou pro své hosty jednorázové povolenky předem zakoupit.
• Mimo tento stanovený čas je pro transport osob nebo zavazadel možné využít služeb taxi služby.
• Povolenka neslouží k parkování, ale pouze k dopravě osob a zavazadel k / od ubytovacího zařízení

Jednoduchý přehled pravidel pro vjezd do pěší zóny ve městě Český Krumlov naleznete zde.

Celé znění nových pravidel pro vjezd do pěší zóny ve městě Český Krumlov je k dispozici zde.

Interaktivní mapa pěší zóny zobrazuje oficiální hranice pěší zóny podle vyhlášky města. Mapu lze posouvat, měnit podkladové nebo datové vrstvy, hledat podle adresy atd.