Nouzový stav v Českém Krumlově

aktualizováno 8. 4. 2020

Důležité kontakty

 • Telefonní linka na stálou pracovní skupinu Krizového štábu ORP Český Krumlov: 380 766 666, po-pá od 8 do 17 h.
 • Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje: 731 428 577, 736 514 386, po-pá od 7 do 19 h.
 • Informační telefonní linka Jihočeského kraje: 800 100 450, po-ne od 7 do 17 h.
 • Telefonické kontakty na jednotlivé odbory městského úřadu v době nouzového stavu jsou k dispozici zde.
 • Objednávky rozvozu nákupů pro seniory a handicapované obyvatele: 380 766 423, po-pá od 8 do 11 h.
 • Tel. č. pro dobrovolníky, kteří šijí roušky - výdej materiálu a příjem roušek - podatelna MěÚ Český Krumlov: 380 766 210

Sdílejte dobrou náladu s přáteli na Facebooku, protože TO DÁME! #todame

Sdílejte dobrou náladu s přáteli na Facebooku, protože TO DÁME! #todame

Obrázek můžete uložit po kliknutí na něj pravým tlačítkem myši, nebo stáhnout zde.

8. 4. 2020

15.30 hodin: Technika pro online vysílání českokrumlovského zastupitelstva poslouží k přenosu velikonočních bohoslužeb

Technické zázemí, které běžně využívá město Český Krumlov pro online přenosy z jednání zastupitelstva, se na několik dní přesune do kostela sv. Víta, odkud vypomůže farnosti vysílat velikonoční bohoslužby. Celá zpráva zde

15.00 hodin: Provoz Městského úřadu Český Krumlov v době nouzového stavu

7. 4. 2020

10.30 hodin: Otevření sběrného dvora

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o zmírnění opatření při nákaze COVID-19 otevírají Služby města Český Krumlov s.r.o. sběrný dvůr, a to v následující otevírací době a režimu:

 • středa 8. 4.: otevřeno od 14.30 do 18.00 hodin
 • čtvrtek 9. 4.: zavřeno
 • pátek 10. 4.: zavřeno
 • sobota 11. 4.: otevřeno od 8.00 do 12.00 hodin
 • neděle 12. 4.: zavřeno
 • pondělí 13. 4.: zavřeno
 • úterý 14. 4.: otevřeno od 8.00 do 11.30 hodin
 • Od středy 15. 4. 2020 bude sběrný dvůr již otevřen v normální provozní době (po, st 14.30 - 18.00 hodin; út, pá 8.00 - 11.30 hodin; so 10.00 - 16.00 hodin; čt, ne zavřeno).
 • Při vstupu na sběrný dvůr jsou povinné rouška a rukavice.
 • Odpad smí přivézt pouze občan, a to osobním vozidlem nebo osobním vozidlem s přívěsným vozíkem 750 kg.
 • Každý se bude povinně prokazovat občanským průkazem, který ukáže obsluze, obsluha si opíše jméno a příjmení včetně adresy pro evidenci, po kontrole bude vpuštěn na vykládku.
 • Do prostoru sběrného dvora budou vpuštěna maximálně 2-3 vozidla současně a to dle rozhodnutí obsluhy.
 • Při čekání na odbavení nevystupujte z vozidla, výstup je povolen pouze při evidenci a vykládce. V případě nedodržování podmínek bude sběrný dvůr uzavřen. Chráníme zdraví zaměstnanců i vaše.
 • V žádném případě nesmějí sběrný dvůr využívat osoby v karanténě, a zejména osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, které musí být doma v izolaci.

Tel. č. na sběrný dvůr: 380 711 837.

Více informací a druhy odpadu, které patří na sběrný dvůr najdete zde.

6. 4. 2020

16.30 hodin: Kdo nedostal balíček s rouškami, může si jej vyzvednout na podatelně

Z 6 500 připravených balíčků s rouškami, které dobrovolníci roznášeli minulý týden krumlovským obyvatelům, nebylo doručeno 500 kusů. Nejčastějším důvodem byla chybějící poštovní schránka, nebo její malá velikost, kam se balíček nevešel.

Ke komu balíček nedoputoval a má o něj zájem, může si ho do konce tohoto týdne vyzvednout na podatelně městského úřadu v Kaplické ul. 439. Tomu, kdo si jej nemůže vyzvednout, zajistí město opětovný roznos ve čtvrtek 9. 4., o doručení je proto třeba zažádat telefonicky na tel. č. 380 766 210 (podatelna) do středy 8. 4.

3. 4. 2020

9.00 hodin: Výsledky ankety UNICEF, jak Češi zvládají nouzový stav jsou k dispozici zde

2. 4. 2020

14.00 hodin: Koronavirus může zkomplikovat doručování v Českém Krumlově

Vzhledem k pozitivnímu testování na koronavirus u několika zaměstnanců České pošty pracujících na poště Český Krumlov 1 došlo k omezení hodin pro veřejnost. Od 30. 3. jsou upraveny hodiny pro veřejnost takto: 8 - 11 a 13 - 16 hod. Veřejnost se nemusí obávat, 18. 3. 2020 byla na poště provedena dezinfekce prostor odbornou firmou a další dezinfekce pošty Český Krumlov 1 proběhla v sobotu 28. 3. 2020. Provoz pošty nyní zajišťuje 6 pracovnic, obsazeny jsou 4 přepážky ze 6. Celkem 20 osob zůstává v karanténě a žádné příznaky nemoci u nich zatím nebyly pozorovány. Celá tisková zpráva je k dispozici zde

12.00 hodin: Od pátku 3. 4. bude v nemocnici otevřeno místo pro odběry vzorků k testování na COVID-19

Odběr na COVID - 19 provádí Nemocnice Český Krumlov, a.s. na odběrovém místě v době od 8.00 do 11.00 hodin na základě indikace praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice. Maximální počet provedených odběrů bude 12 denně.

Umístění odběrového místa

Odběrové místo se nachází v areálu nemocnice před budovou bývalé lékárny, pavilon J. Vjezd nebo vstup do areálu nemocnice k odběrovému místu je přes hlavní vchod nemocnice po vyznačené trase.

Pacient bude telefonicky kontaktován zaměstnancem odběrového místa a objednán k odběru.

Informace o výsledku vyšetření

O výsledku vždy informuje zaměstnanec odběrového místa. V případě pozitivity informuje pacienta a praktického lékaře, v případě negativity pouze pacienta.

Placené a neindikované odběry se neprovádějí.

1. 4. 2020

21.00 hodin: Dezinfekce společných prostor městských bytových domů

V rámci preventivních opatření před šířením koronaviru proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 plošná dezinfekce v bytových domech v majetku města. Jedná se o bytové domy v ulicích Lipová 161, Vyšehrad 182, Nad Nemocnicí 160 a Za Tavírnou 108.

Dezinfikovat se budou společné prostory, tj. od vstupních dveří do objektu, výtah a chodby od přízemí až po nejvyšší patro. Dezinfekci provede specializovaná společnost technikou mlžením - postřikem širokospektrálním virucidním dezinfekčním prostředkem.

20.30 hodin: Dnes zasedal krizový štáb

Ve středu 1. dubna 2020 zasedal Krizový štáb ORP Český Krumlov, který projednal:

 • V pátek 3. 4. 2020 bude v Nemocnici Český Krumlov otevřeno odběrové místo pro sběr vzorků k testování na koronavirus. Na odběry budou docházet lidé, kteří jsou objednaní praktickým lékařem nebo hygienickou stanicí. Bližší informace zveřejní Nemocnice ČK ve čtvrtek 2. 4.
 • Tajemník městského úřadu informoval KŠ o balíčcích s ochrannými pomůckami pro občany města Český Krumlov, o jejich přípravě, kompletaci a distribuci, kterou zajišťují dobrovolníci z řad obyvatel a zaměstnanců MěÚ.
 • Předseda KŠ informoval o pravidelném monitoringu stavu v odlehčovací službě Za Soudem. V budově zůstává všech šest pozitivně testovaných klientů, stále jsou bez příznaků. Příští týden proběhne opětovné testování klientů.
 • Krizový pracovník podal informaci, že v pátek 27. 3. převzal od Jihočeského kraje ochranné obleky pro pracovníky odlehčovací služby.
 • V současné době je provoz odlehčovací služby personálně zabezpečen. Do zaměstnání se vrací pracovníci, kteří byli dosud v pracovní neschopnosti (z jiných důvodů než s nákazou koronavirem). Navíc se podařilo získat dvě dobrovolnice se zdravotním vzděláním, které pomáhají s provozem.
 • Velitel městské policie informoval o problematickém chování lidí bez domova a požádal pro ně zajištění textilních roušek.
 • Policie ČR řeší problematiku uzavření hranic. Řidiči odsouvají zábrany a vjíždí z/do Rakouska.
 • Hasičský záchranný sbor distribuuje ochranné prostředky pro vybrané Sbory dobrovolných hasičů obcí (ochranné oděvy a masky), rovněž distribuují ochranné prostředky poskytovatelům zdravotních služeb podle rozpisu Jihočeského kraje.
 • Městu Český Krumlov nabízí řada podnikatelů a fyzických osob materiální pomoc v podobě např. zapůjčení aut apod. V současné chvíli město tuto věcnou výpomoc zatím nevyužije, většinou šlo o jednorázové případy, např. dnešní distribuce balíčků, roznos letáků apod.

15.30 hodin: Od 1. dubna 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné žádat o ošetřovné

Administraci a příjem žádostí zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podrobné informace k podání žádostí a vyplnění formulářů vč. příloh naleznete na webových stránkách MPO.

15.00 hodin: Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19

Na webových stránkách Hospodářské komory ČR a jejích krajských mutacích jsou k dispozici informace,  které se věnují hospodářskému dopadu nemoci COVID-19 na hospodářství země. Jsou určeny primárně pro podnikatele a živnostníky. Obsahují aktuálně důležité informace k získání ochranných pomůcek pro zaměstnance firem, seznam kontaktů na důležité instituce a organizace a řadu důležitých návodů a informací. Obě instituce informace pravidelně aktualizují.

14.30 hodin: Starosta Dalibor Carda infomuje o dění ve městě, video zde

8.00 hodin: Dnes byl zahájen rozvoz balíčků s ochrannými pomůckami pro obyvatele Českého Krumlova, video zde

 

Dřívější informace najdete zde: