Nouzový stav v Českém Krumlově

aktualizováno 27. 3. 2020

Důležité kontakty

 • Telefonní linka na stálou pracovní skupinu Krizového štábu ORP Český Krumlov: 380 766 666, po-pá od 8 do 17 h.
 • Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje: 731 428 577, 736 514 386, po-pá od 7 do 19 h.
 • Informační telefonní linka Jihočeského kraje: 800 100 450, po-ne od 7 do 17 h.
 • Telefonické kontakty na jednotlivé odbory městského úřadu v době nouzového stavu jsou k dispozici zde.
 • Objednávky rozvozu nákupů pro seniory a handicapované obyvatele: 380 766 423, po-pá od 8 do 11 h.
 • Tel. č. pro dobrovolníky, kteří šijí roušky - výdej materiálu a příjem roušek - podatelna MěÚ Český Krumlov: 380 766 210

Sdílejte dobrou náladu s přáteli na Facebooku, protože TO DÁME! #todame

Sdílejte dobrou náladu s přáteli na Facebooku, protože TO DÁME! #todame

Obrázek můžete uložit po kliknutí na něj pravým tlačítkem myši, nebo stáhnout zde.

27. 3. 2020

19.30 hodin: Dnes jednal krizový štáb

V pátek 27. 3. 2020 se sešel Krizový štáb ORP Český Krumlov a projednal:

Nákaza koronavirem v Sociálních službách SOVY o.p.s. - odlehčovací službě Za Soudem

 • Šest nakažených klientů, čtyři nakažení zaměstnanci; Krajská hygienická stanice dosud trasuje, jak se k postiženým nákaza dostala.
 • Jihočeský kraj doručil do odlehčovací služby ochranné prostředky pro personál (respirátory, roušky, ochranné obleky, ochranné brýle). Město dodalo jednorázové rukavice a dezinfekci).
 • V režimovém provozu zatím pracují tři zdravotní sestry přes den a dvě zdravotní sestry v noci. Odlehčovací služba v současné době pracuje s omezeným počtem zaměstnanců.
 • Klienti, u nichž byla prokázána nákaza, zůstávají v odlehčovací službě, je zajištěna jejich izolace a péče o ně, klienti jsou bez příznaků.

Nový případ nakažení koronavirem u zaměstnance pošty

 • Zaměstnanec hlavní pošty na Latránu byl pozitivně testován na koronavirus.

Nakažený lékař v nemocnici

 • Pozitivní na koronavirus je i lékař, který z Prahy dojížděl do Nemocnice Český Krumlov na gynekologicko-porodnické oddělení. 
 • Prostor, kde se lékař pohyboval, je zcela vydenzifikován.
 • Odběrové místo pro sběr vzorků na testování
 • Odběrové místo se z původní lokace na parkovišti pod autobusovým nádražím přesune do areálu nemocnice do prostoru, kde dřív bývala lékárna.
 • Zprovozněno by mělo být v průběhu příštího týdne.
 • Prioritně budou testováni lidé, kteří budou s doporučením od praktického lékaře, nebo Krajské hygienické stanice.
 • Testy bude vyhodnocovat Akademie věd v Českých Budějovicích.
 • O minulém víkendu nemocnice obdržela osobní ochranné prostředky (respirátory, roušky).
 • Je zajištěno, aby se jednotlivé směny v nemocnici nepotkávaly.

IZS

 • Policie ČR mimo svou běžnou činnost provádí i namátkové kontroly dodržování vládních předpisů.
 • Hasiči distribuují ochranné pomůcky zdravotníkům.
 • Městská policie Český Krumlov ve zvýšené míře aktuálně řeší rušení nočního klidu a porušování nařízení vlády.

26. 3. 2020

19.00 hodin: Šest nakažených klientů z odlehčovací služby má lehký průběh onemocnění

Na základě potvrzeného výskytu nákazy koronavirem v pečovatelském domě Za Soudem absolvovala dnes ředitelka společnosti Sociální služby SOVY, o.p.s. Ivana Ambrusová spolu se starostou města jednání s Okresní hygienickou stanicí Český Krumlov ve věci přijetí opatření a následného postupu v souvislosti s potvrzeným výskytem nákazy.

V odlehčovací službě, kterou provozuje městská obecně prospěšná společnost Sociální služby SOVY, pobývá v současné době 18 klientů. Pozitivně testováno na koronavir je šest klientů, z nichž dva infikovaní ve věku kolem 90 let jsou aktuálně hospitalizovaní v Nemocnici České Budějovice. Jsou však zcela bez příznaků onemocnění, zřejmě budou v brzké době z nemocnice propuštěni do domácí karantény. Další čtyři pozitivně testovaní klienti ve věku od 70 do 90 let zůstávají v objektu Za Soudem. Vzorky dalších 12 klientů vyšly negativně. Čtyři infikovaní zaměstnanci byli v práci naposledy 17. března.

Kvůli nemocným zaměstnancům se pečovatelská služba potýká s nedostatkem personálu. Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců není možné zabezpečit chod odlehčovací služby pro všechny klienty v režimovém provozu (režimový provoz obnáší zabezpečení chodu zařízení podle pokynů hygienické stanice v návaznosti na opatření proti rozšíření nákazy mezi další neinfikované klienty).

Z tohoto důvodu přistoupilo vedení odlehčovací služby k opatření umístit neinfikované klienty zpět do domácí péče. Tímto opatřením by měl být zajištěn požadovaný režimový chod odlehčovací služby pro klienty, kterým byla nákaza prokázána, a zůstávají v péči odlehčovací služby.

„Zajistíme tím izolaci zdravých klientů od možné nákazy. Po odvozu do domácí péče bude u nich ještě proveden kontrolní odběr vzorků," uvádí ředitelka Sociálních služeb SOVY Ivana Ambrusová.

Zajištění provozu pečovatelské služby se bude řídit instrukcemi hygieniků. K nemocným pacientům si budou sestry brát ochranný oblek a další osobní ochranné prostředky, budovy bude personál pravidelně dezinfikovat, aby eliminoval další šíření nákazy. Zaměstnanci byli poučeni o správném používání ochranných pomůcek a jejich následné likvidaci.

Během dnešního dne obdrželo město požadovanou dezinfekci od Jihočeského kraje, další ochranné prostředky vedení města zajišťuje.

Během zítřka zasedne Krizový štáb ORP Český Krumlov, kde se mimo jiné bude řešit otázka dalšího postupu při zajišťování péče v odlehčovací službě.

K opětovnému testování nakažených pacientů přistoupí hygienická stanice za dva týdny.

Pozn: Včera jsme uvedli mylnou informaci o počtu nakažených, nesprávně jsme uvedli sedm nakažených klientů a tři zaměstnance. Za chybu se omlouváme.

13.30 hodin: Nemocnice Český Krumlov potvrzuje nákazu jednoho z lékařů

V Českokrumlovské nemocnici byl pozitivně testován jeden z lékařů porodnického oddělení, další je z bezpečnostních důvodů v karanténě, stejně jako sedm zdravotních sester. Provoz porodnice přes tuto skutečnost není přerušen.

10.30 hodin: Městský rozhlas dne 26. 3. 2020 v 10:30, 12:30, 15:30 a 18:30 odvysílá hlášení následujícího znění:

Vážení občané,
v domově pro seniory Za Soudem došlo u několika klientů a členů personálu k nákaze koronavirem. Postupujeme dle instrukcí hygienické stanice, nakažení jsou izolováni od okolí a je o ně postaráno. Jakmile budeme mít k dispozici další informace, uveřejníme je na webových stránkách a Facebooku města.

Rovněž vás upozorňujeme, že nově je možné se na veřejnosti pohybovat nejvýše ve dvou lidech současně, výjimku mají členové jedné domácnosti či osoby při výkonu povolání.

Prosíme vás, abyste veškerá, byť nepříjemná, omezující opatření respektovali, své domovy s výjimkou nejnutnějších příležitostí neopouštěli, a pomohli tak zabránit šíření této nemoci. V těchto náročných časech vám přejeme hodně sil a zdraví. Děkujeme vám.

8.30 hodin: Město Český Krumlov chystá obyvatelům balíčky, přikoupí další tři tisíce roušek s filtrem

Balíček s rouškami a rukavicemi dostane od města do poštovní schránky každý obyvatel Českého Krumlova.

Rada města Český Krumlov v neděli rozhodla o koupi deseti tisíc profesionálně vyrobených textilních roušek a ve středu 25. 3. schválila přikoupení dalších tří tisíc. Do balíčku, který chystá distribuovat obyvatelům, tak vloží jednu průmyslově vyrobenou roušku s filtrem a jednu roušku z domácích dílen.

„Původně jsme se domnívali, že všechny obyvatele nedokážeme zásobit rouškami z domácí produkce, proto jsme objednali deset tisíc průmyslově vyrobených. Šikovné švadlenky však šijí neuvěřitelným tempem, nakonec zvládnou ušít pro všech třináct tisíc obyvatel. Proto jsme se rozhodli, že obyvatelům dodáme jednu profi s filtrem a jednu domácí roušku," uvádí starosta Dalibor Carda.

Za objednaných třináct tisíc průmyslově vyrobených roušek město zaplatí 630 tisíc korun. Domácí roušky dosud město distribuovalo do nemocnice, hasičům, policii, supermarketům a dalším otevřeným provozům.

V nejbližších dnech bude město balíčky kompletovat. Kromě roušek a návodu, jak o ně správně pečovat, do nich přibalí i jednorázové rukavice.

Dřívější informace najdete zde: