Občan > Městský úřad > Odbory a oddělení > Odbor památkové péče

Odbor památkové péče

Aktualizováno 23. 6. 2020

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku státní památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a s Vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, administruje dotační programy regenerace na území města Český Krumlov (PR MPR Český Krumlov a PR MPZ Český Krumlov-Plešivec) a dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (program ORP) na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Na koho se obrátit? 

Odbor památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, 2. patro.

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Lepešková Johana OPP referent památkové péče Kaplická 439 215 380 766 708
Moťovská Jana OPP referent státní správy a samosprávy Kaplická 439
Papoušek Petr, Ing. OPP vedoucí odboru Kaplická 439 214 380 766 714
Veselý Jakub, Ing. arch. OPP referent památkové péče Kaplická 439 213 380 766 715

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Aktuality 

23. 6. 2020
Dotace na opravy památek z Programu regenerace 2021

16. 6. 2020
Konzultace pro území Českého Krumlova s přítomností pracovníka NPÚ jsou obnovené, opět každou středu od 8.30 do 10.30 hodin. Konzultace pro území ostatních MPZ a OP (Vyšší Brod, Rožmberk atd.) mohou být ve čtvrtek od 8.30 do 10.30 hodin pouze po telefonické domluvě. Pokud potřebujete svůj záměr konzultovat, můžete přijít v konzultační dny a hodiny.

Dokumenty a formuláře

Místo pro prodej a poskytování služeb (dle tržního řádu)

Management Plan historického centra města Český Krumlov

Granty a dotace

Seznam kulturních památek a památkově chráněných území

Ústřední seznam kulturních památek vede Národní památkový ústav, jako odborná organizace státní památkové péče. Seznam je zveřejněn na internetových stránkách Národního památkového ústavu pod názvem „Památkový katalog". Ke stažení zde.

Související právní předpisy

Související odkazy