Občan > Městský úřad > Odbory a oddělení > Odbor památkové péče

Odbor památkové péče

Aktualizováno 11. 10. 2018

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku státní památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a s Vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, administruje dotační programy regenerace na území města Český Krumlov (PR MPR Český Krumlov a PR MPZ Český Krumlov-Plešivec) a dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (program ORP) na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Na koho se obrátit? 

Odbor památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, 2. patro.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Lepešková Johana OPP referent památkové péče Kaplická 439 215 380 766 708
Papoušek Petr, Ing. OPP vedoucí odboru Kaplická 439 214 380 766 714
Veselý Jakub, Ing. arch. OPP referent památkové péče Kaplická 439 213 380 766 715

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Aktuálně

Zrušení konzultačních hodin Národního památkového ústavu

Z důvodu čerpání dovolené nebudou v termínech 8. a 15. srpna 2018 probíhat na Odboru památkové péče konzultace s Národním památkovým ústavem. Děkujeme za pochopení.

Dokumenty a formuláře

Místo pro prodej a poskytování služeb (dle tržního řádu)

Management Plan historického centra města Český Krumlov

Granty a dotace

Seznam kulturních památek a památkově chráněných území

Ústřední seznam kulturních památek vede Národní památkový ústav, jako odborná organizace státní památkové péče. Seznam je zveřejněn na internetových stránkách Národního památkového ústavu nazvaných MonumNet, kde se nalézá nový seznam „Památkový katalog" a starší, dnes již archivní seznam „Nemovité památky (archivní)". Ke stažení zde.

Související právní předpisy

Související odkazy