Partneři města Český Krumlov v roce 2016

aktualizováno 23. 11. 2016

Město Český Krumlov organizuje v průběhu roku mnoho kulturních a společenských akcí, které zvyšují atraktivnost krumlovské destinace a obohacují život místních obyvatel. Městské slavnosti si dlouhodobě drží vysokou úroveň. Bez podpory partnerů by však akce nebyly tak pestré a neprobíhaly v tak velkém rozsahu. Město Český Krumlov spolu s organizátory akcí si velmi váží podpory partnerů a všem děkuje!

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Nestávalová Petra, Mgr. OKS referent PR - tisková mluvčí nám. Svornosti 1 15 380 766 121

Následující informace byly převzaty z oficiálních webových stránek uvedených společností.

Generální partneři

Logo společnosti Budějovický Budvar, n.p. Budějovický Budvar, n. p.

Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Téměř polovina produkce je vyvážena do více než 50 zemí všech světadílů. Novodobá historie pivovaru se datuje od roku 1967, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo národní podnik Budějovický Budvar jako přímého nástupce Českého akciového pivovaru, který vařil pivo v Českých Budějovicích již od roku 1895. Budějovický Budvar je majitelem cenného duševního vlastnictví v podobě více než 380 ochranných známek registrovaných ve 101 zemích světa. Mezi nejznámější patří Budweiser, Budvar, Budweiser Budvar, Bud, Budějovický Budvar, a Czechvar. Objem exportovaného výstavu řadí prémiový originální ležák Budweiser Budvar k jedné z nejexportovanějších pivních značek České republiky.

www.budejovickybudvar.cz

Hlavní partneři 

Schwan Cosemtics - logo (250) Schwan Cosmetics CR, s. r. o.

Schwan Cosmetics CR, s. r. o. je jedním z největších celosvětových výrobců kosmetických produktů. Společnost je součástí německé rodinné firmy Schwan-STABILO group, která byla založena již v roce 1855 a která je nyní řízena již pátou generací rodiny Schwanhäusser. Dceřinná společnost Schwan Cosmetics CR, s. r. o. byla založena v Českém Krumlově 12. června 2001 a je zaměřena na výrobu dřevěných kosmetických tužek.

www.schwancosmetics.cz

 

 

Logo Fronius shifting the limits Fronius Česká republika, s. r. o.

Fronius působí v České republice od roku 1991. O rok později byl otevřen výrobní závod v Českém Krumlově, kde se také nachází sídlo firmy. V Praze vyrůstá nové obchodní centrum pro všechny tři obory: svařovací techniku, solární zařízení a nabíjecí systémy. Továrna v Českém Krumlově má za sebou více než 16 let úspěšné historie. V roce 2007 se stala kompetenčním místem výroby transformátorů pro celý koncern Fronius.

www.fronius.com

 

Logo Čevak, a. s. ČEVAK, a. s.

Dne 1. května 2010 skončil proces transformace společností 1. JVS a. s. a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. K tomuto datu vznikla nová společnost ČEVAK a. s. Mezi hlavní činnosti nové společnosti i nadále patří provozování vodovodních a kanalizačních sítí, čištění odpadních vod, výroba pitné vody, tlakové čištění kanalizace apod. Zbylá část společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., která se zabývala stavebně montážní a projekční činností, provozem laboratoře a dalšími službami ve vodním hospodářství, byla přejmenována na AQUASERV a. s. a poskytuje tyto služby jak externím zákazníkům, tak společnosti ČEVAK a. s.

www.cevak.cz

 

Logo Jednota "250"

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Jednota Kaplice oslavila v roce 2009 již 90 let své existence. Hlavní činností družstva je uspokojování potřeb zákazníků v sortimentu potravinářského zboží s orientací na čerstvé potraviny a nepotravinářského zboží denní potřeby. Tradiční orientace na venkovského spotřebitele byla postupně rozšířena o sféru měst. Jednota Kaplice je členem skupiny spotřebních družstev Coop. Ve městě Český Krumlov provozuje 5 samoobsluh a největší maloobchodní jednotkou je supermarket TERNO.

www.jednotakaplice.cz

Partneři

Logo Kámen a písek, spol. s. r. o. Kámen a písek, spol. s r. o.

Společnost se sídlem v Českém Krumlově se zabývá těžbou a zpracováním drceného kameniva. Její historie sahá daleko před 2. světovou válku, avšak až roku 1964 je možné hovořit o struktuře výroby a soustředění lomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hota, Krty a Zrcadlová Huť. Po roce 1990 vznikl státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, z něhož byla v rámci privatizace založena společnost Kámen a Písek, spol. s. r. o. Od roku 2004 disponuje společnost 7 kamenolomy a její produkce se pohybuje okolo 2 miliónů tun ročně, přičemž kapacita kamenolomů je dvojnásobná. 

www.kamen-ck.cz 

 

Logo - EUROVIA

EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Čechy západ

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů, dceřiných společností a jedné filiálce PPP. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky. EUROVIA CS, a. s., nabízí své služby zákazníkům již 60 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Díky celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS obsáhnout práce pro velké množství zadavatelů najednou, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor, a to na území celé České i Slovenské republiky. Jednou z klíčových obchodních oblastí je také těžba a prodej materiálů a surovin. EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. EUROVIA CS a všechny její dceřiné společnosti jsou držiteli certifikátu systému řízení kvality ISO 9001. Jako první velká stavební společnost v České republice navíc obdržela certifikát environmentálního systému řízení ISO 14 001.

www.eurovia.cz

Logo Swietelsky SWIETELSKY stavební s. r. o.

Rakouský stavební koncern SWIETELSKY je již od roku 1936 budován na tradici rodinné firmy, zkušenostech a finanční stabilitě  a tyto jeho základy jsou pak zárukou kvalitní a kompetentní práce. Na českém trhu působí dceřiná společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích od roku 1992. Svým obratem a počtem zaměstnanců se řadí mezi velké stavební firmy v České republice.Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. je zaměřena na poskytování komplexních služeb v oboru dopravních, inženýrských i sportovních staveb a všech oborech pozemního stavitelství.

 

www.swietelsky.cz

Logo Iro stavební IRO stavební s. r. o.

Historie společnosti spadá do první poloviny roku 1990 kdy jí založil Josef Iro pod názvem Josef Iro - ZEMPAS, která podniká dodnes jako fyzická osoba. Novodobá historie společnosti začíná v březnu roku 2004, kdy došlo k založení společnosti IRO stavební s.r.o., která navázala a pokračuje v činnostech výše uvedené společnosti. Reference a zkušenosti firmy tak sahají až do roku 1990. Naše firma provádí a zajišťuje veškerou stavební činnost v oblasti zemních prací pásovými rypadly, kolovými rypadly, a to včetně přepravy materiálu v těžkém terénu a po silnicích. Dále provádíme přepravu nadrozměrných nákladů, rozvoz a prodej pohonných hmot až na místo určení ke stavebním strojům.

www.iro-stavebni.cz

 

Logo Vidox, s. r. o. Vidox, s. r. o. - stavební společnost

Společnost se od svého založení roku 1990 zaměřuje na náročné rekonstrukce historických objektů v památkově chráněných zónách. S růstem firmy se Vidox následně posunul k celému rozpětí stavebních realizací, včetně novostaveb a průmyslově či sportovně zaměřených komplexů. Pod hlavičkou dceřinné společnosti VIDOX METRA vytváří developerské projekty. Do provozu byly uvedeny vlastní velkoobchody se stavebními materiály VIDOX STAVIVA v Kaplici a v Kájově.

www.vidox.cz

logo Energo 2016  

ENERGO Český Krumlov s r. o.

ENERGO ČESKÝ KRUMLOV, s.r.o. - je dodavatelem tepla a největším provozovatelem domovních kotelen v jižních Čechách. Tepelné hospodářství provozujeme v Českém Krumlově a obci Větřní. Roční prodej tepla 90 tis. GJ. Počet zdrojů 43. Celkový tepelný výkon 24 MWt.

 

 

www.energock.cz

Kaufland logo

Kaufland Česká republika v. o. s.

Společnost Kaufland Česká republika se za 18 let své existence stala významnou veličinou v české maloobchodní sféře, kde patří počtem zákazníků i obratem k největším obchodníkům.
Tajemství úspěchu společnosti tkví v jednoduchém konceptu - v blízkosti k zákazníkovi, v moderním nákupním prostředí, v šíři sortimentu, v nízkých cenách a v nákupu bez rizika se spoustou zákaznických záruk a služeb.

 

 

www.kaufland.cz

 

Eggenberg - logo (250) Pivovar Eggenberg, a. s.

Historie Pivovaru Eggenberg, a. s. se datuje ode dne 7. 9. 1991, kdy byl českokrumlovský pivovarský závod odkoupen v rámci malé privatizace, jako první český pivovar od státního podniku Jihočeské pivovary. Historie samotného českokrumlovského pivovaru však sahá až do roku 1560. V průběhu devadesátých let došlo k rozsáhlé rekonstrukci staveb a značné modernizaci technologického zařízení. V současné době je hlavní činností společnosti výroba a prodej piva a nealkoholických nápojů značky Eggenberg. Většina produkce je určena pro jihočeský kraj, značná část je však také exportována. Díky své výhodné poloze se společnost v posledních letech zapojuje také do organizace kulturně společenských akcí a podílí na cestovním ruchu krumlovské destinace.

 

www.eggenberg.cz

 

Logo Linde Pohony, s. r. o.

Linde Pohony, s. r.o.

Společnost Linde Pohony s.r.o. byla založena v dubnu 1997 a je dceřinou společností Linde Material Handling v Aschaffenburg, SRN. Hlavním výrobním programem společnosti je výroba pohonných a řídících systémů (náprav)  pro elektronicky poháněné vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group, který zahrnuje značky LINDE, STILL a OM.  LINDE POHONY s.r.o. a dodává své výrobky kromě tuzemska do společnosti LINDE Material Handling a STILL v  Německu a OM v Itálii. Část produkce je dodávána též do koncernových závodů v Anglii, USA a Číně. V současné  době firma zaměstnává 281 pracovníků a další plánovaný rozvoj společnosti nabízí zajímavé pracovní uplatnění v  oboru strojírenství v různých výrobních i nevýrobních profesích. Podnikatelská činnost společnosti je a nadále bude  velkým přínosem pro město Český Krumlov, neboť za dobu své dosavadní existence společnost LINDE POHONY  s.r.o. získala na jihu Čech image, spolehlivé a perspektivní nadnárodní firmy, která svou podnikatelskou činností  napomáhá rozvoji tohoto regionu.

www.linde-pohony.cz

 

Mediální partneři

logo Deník Deník

Českokrumlovský deník, dříve Českokrumlovské listy, vychází od 7. 5. 1994. V pravidelném rozsahu 16 až 32 stran přináší svým čtenářům aktuální zpravodajství nejen ze světa a z České republiky, ale především z jejich nejbližšího okolí.
Denně poskytuje na osmi až desíti stránkách informace z regionu a jeho obyvatelích všeho věku. Lidé se dočtou o denním dění nejen v okresním městě, ale i v malých obcích regionu. Velká pozornost je věnována sportu. Zkrátka si nepřijdou ani milovníci historie a kultury. Zajímavým problémům věnujeme celé stránky. V Deníku mají slovo také jeho čtenáři, dáváme prostor jejich názorům a připomínkám. Deník doplňují speciálně zaměřené přílohy.
Českokrumlovský deník náleží dovelké rodiny VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (VLP). Jde o vydavatelství, jež v České republice vydává přes sto regionálních titulů, z toho 75 regionálních deníků, mezi nimi dvě plzeňské mutace sever a jih, 27 týdeníků, z toho 9 samostatných a 18 vkládaných, dále bulvární celostátní deník ŠÍP a další časopisy. Průměrný denní náklad všech titulů VLP, cca 400 tisíc výtisků, si denně přečte cca 1,3 mil. čtenářů, což představuje 25 % trhu s novinovými tituly.

 

 

logo Českokrumlovská televize Českokrumlovská televize

Jsme vaše domácí televize, která se vždy snaží zachytit to nejzajímavější v celém Českokrumlovském regionu. Naším hlavním cílem je   zdokumentovat všechny významné kulturní a společenské akce. Prezentujeme města i obce, sportujeme s Vámi.Prostřednictvím celostátního vysílání informujeme diváky jak z našeho kraje, tak i z ostatních míst celé České republiky. Zároveň tím vytváříme archivní fond, který je skutečnou pamětí národa a zachycením času a událostí, ve kterých žijeme.

 

 

 

Uvedené společnosti dosud podpořily v roce 2015 následující akce:

Kouzelný Krumlov 2015

Slavnosti pětilisté růže 2015

Svatováclavské slavnosti 2015

Advent a Vánoce v Českém Krumlově 2015

2. reprezentační ples města Český Krumlov

 Související odkazy