Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 16. 8. 2018

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT PAMÁTKOVÉ PÉČE, Odbor památkové péče MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 1. 10. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent památkové péče". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Petr Papoušek - vedoucí OPP, tel. č.: 380 766 714, e-mail: petr.papousek@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, Odbor úřad územního plánování. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 8. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent ÚÚP". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jana Hermanová - vedoucí OÚÚP, tel. č.: 380 766 704, e-mail: jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor školství, sportu a mládeže. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 8. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - sociální pracovník OSPOD". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Zdeňka Kráková - vedoucí OŠSaM, tel. č.: 380 766 420, e-mail: zdenka.krakova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa INFORMATIK, Oddělení informačních a komunikačních technologií, Odbor kancelář tajemníka. Přihlášku s přílohami doručte do 20. 8. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Veřejná výzva - INFORMATIK". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jan Lippl - vedoucí Oddělení ICT, tel. č.: 380 766 713, e-mail: jan.lippl@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Starosta města Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÝ KRUMLOV. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 8. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - strážník MP ČK". Případné informace o náplni práce poskytne: Bc. Jan Šítal - velitel Městské policie Český Krumlov, tel. č.: 380 766 323, e-mail: jan.sital@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Související odkazy