Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 15. 8. 2019

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba určitá. Přihlášku s přílohami doručte do 20. 9. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - sociální pracovník OSVaZ". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Ingrid Pechová, tel. č.: 380 766 400, e-mail: ingrid.pechova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ), ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DÍTĚ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 2. 9. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - sociální pracovník - SPOD - neurč.". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Zdeňka Kráková, tel. č.: 380 766 420, e-mail: zdenka.krakova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ), ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DÍTĚ. Počet přijímaných 2, pracovní poměr doba určitá. Přihlášku s přílohami doručte do 2. 9. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - sociální pracovník - SPOD - urč.". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Zdeňka Kráková, tel. č.: 380 766 420, e-mail: zdenka.krakova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT ODDĚLENÍ ROZVOJE A KONTROLY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ODDĚLENÍ ROZVOJE A KONTROLY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA. Přihlášku s přílohami doručte do 30. 8. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - referent Odd. rozvoje a kontroly VZ". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Radim Rouče - tajemník MěÚ, tel. č.: 380 766 300, e-mail: radim.rouce@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT PAMÁTKOVÉ PÉČE, Odbor památkové péče MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 30. 8. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent památkové péče". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Petr Papoušek - vedoucí OPP, tel. č.: 380 766 714, e-mail: petr.papousek@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103. 

Související odkazy