Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 4. 12. 2019

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ, ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ. Přihlášku s přílohami doručte do 20. 12. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - vedoucí Odd. přestupků OVV". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vendula Roučová - tel. č.: 380 766 200, e-mail: vendula.roucova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (AGENDA EVIDENCE OBYVATEL) ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba určitá (zástup za MD a RD). Přihlášku s přílohami doručte do 13. 12. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ – referent EO". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vendula Roučová – vedoucí OVV, tel. č.: 380 766 200, e-mail: vendula.roucova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 13. 12. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VV – Administrativní pracovník/pracovnice". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vendula Roučová – vedoucí OVV, tel. č.: 380 766 200, e-mail: vendula.roucova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka: VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC, ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC MĚÚ ČESKÝ KRUMLOV. Přihlášku s přílohami doručte do 9. 12. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - vedoucí OSMI". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Radim Rouče - tel. č.: 380 766 333. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Související odkazy