Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 17. 7. 2017

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT ODDĚLENÍ ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, Úřad územního plánování, Odbor územního plánování a památkové péče. Přihlášku s přílohami doručte do 18. 8. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent ÚP". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jana Hermanová - vedoucí OÚPaPP, tel. č.: 380 766 704, e-mail: jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: PRÁVNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek, Odbor kancelář tajemníka. Přihlášku s přílohami doručte do 28. 7. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - právník veřejných zakázek". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Radim Rouče - tajemník MěÚ, tel. č.: 380 766 300, e-mail: radim.rouce@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU, Odbor stavební úřad. Přihlášku s přílohami doručte do 26. 7. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent stavebního úřadu". Případné informace o náplni práce poskytne: Johana Hanušová - vedoucí OSÚ, tel. č.: 380 766 800, e-mail: johana.hanusova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT DOPRAVY - POZEMNÍ KOMUNIKACE, Oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 8. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent pozem. komunikací ODaSH". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jan Sládek - vedoucí ODaSH, tel. č.: 380 766 500, e-mail: jan.sladek@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.