Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 13. 3. 2020

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (VODOPRÁVNÍ ÚŘAD) ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 30. 3. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vlasta Horáková - vedoucí OŽPaZ, tel. č.: 380 766 550, e-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (AGENDA OCHRANY OVZDUŠÍ) ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 30. 3. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent OCHRANY OVZDUŠÍ". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vlasta Horáková - vedoucí OŽPaZ, tel. č.: 380 766 550, e-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT DOPRAVY - POZEMNÍ KOMUNIKACE ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 30. 3. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent dopravy - PK ODaSH". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jan Sládek - vedoucí ODaSH, tel. č.: 380 766 500, e-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (AGENDA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ), Oddělení správních činností Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Krumlov. Pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 20. 3. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent OP a CD". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Luděk Chlanda - vedoucí OVV, tel. č.: 380 766 200, e-mail: ludek.chlanda@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Kateřina Krejčová - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Související odkazy