Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 12. 10. 2018

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa SPRÁVCE STANICE PRO PSY, Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 25. 10. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov, nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Veřejná výzva - SPRÁVCE STANICE PRO PSY." Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vlasta Horáková - vedoucí OŽPaZ, tel. č.: 380 766 550, e-mail: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa SPRÁVCE VEŘEJNÉ ZELENĚ - REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 29. 10. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Veřejná výzva - SPRÁVCE VEŘEJNÉ ZELENĚ - REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ." Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vlasta Horáková - vedoucí OŽPaZ, tel. č.: 380 766 550, e-mail: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa FINANČNÍ ÚČETNÍ, Odbor financí MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 30. 10. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Veřejná výzva - FINANČNÍ ÚČETNÍ." Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Radka Ondriášová - vedoucí OF, tel. č.: 380 766 250, e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT PAMÁTKOVÉ PÉČE, Odbor památkové péče MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 16. 11. 2018 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent památkové péče." Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Petr Papoušek - vedoucí OPP, tel. č.: 380 766 714, e-mail: petr.papousek@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

 

Související odkazy