Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 15. 1. 2020

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT DOPRAVY - POZEMNÍ KOMUNIKACE, Oddělení silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 3. 2. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent dopravy - PK ODaSH". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jan Sládek - vedoucí ODaSH, tel. č.: 380 766 500, e-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ), ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DÍTĚ. Počet přijímaných 2, pracovní poměr doba určitá. Přihlášku s přílohami doručte do 3. 2. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - sociální pracovník - SPOD - urč.". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Zdeňka Kráková, tel. č.: 380 766 420, e-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ), ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DÍTĚ. Počet přijímaných 2, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 3. 2. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - sociální pracovník - SPOD - neurč.". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Zdeňka Kráková, tel. č.: 380 766 420, e-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: INFORMATIK, ODDĚLENÍ SPRÁVY ICT, ODBOR INFORMATIKY. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 1. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Veřejná výzva - INFORMATIK". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jan Lippl, tel. č.: 380 766 713, e-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: DEVELOPER - INVESTIČNÍ REFERENT, Odbor správy majetku a investic MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 4. 2. 2020 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - developer - investiční referent". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Petr Pešek - vedoucí OSMI, tel. č.: 380 766 700, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Související odkazy