Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 22. 5. 2017

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT ODDĚLENÍ ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, Úřad územního plánování, Odbor územního plánování a památkové péče. Přihlášku s přílohami doručte do 12. 6. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent ÚP". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jana Hermanová - vedoucí OÚPaPP, tel. č.: 380 766 704, e-mail: jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, Odbor územního plánování a památkové péče. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 5. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - vedoucí ÚÚP". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jana Hermanová - vedoucí OÚPaPP, tel. č.: 380 766 704, e-mail: jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT PAMÁTKOVÉ PÉČE, Oddělení památkové péče, Odbor územního plánování a památkové péče. Přihlášku s přílohami doručte do 29. 5. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent památkové péče". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Petr Papoušek - vedoucí Odd. pam. péče, OÚPaPP, tel. č.: 380 766 714, e-mail: petr.papousek@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: PRÁVNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek, Odbor kancelář tajemníka. Přihlášku s přílohami doručte do 5. 6. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - právník veřejných zakázek". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Radim Rouče - tajemník MěÚ, tel. č.: 380 766 300, e-mail: radim.rouce@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT DOPRAVY - POZEMNÍ KOMUNIKACE, Oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství. Přihlášku s přílohami doručte do 2. 6. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent pozem. komunikací ODaSH". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jan Sládek - vedoucí ODaSH, tel. č.: 380 766 500, e-mail: jan.sladek@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.