Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 17. 10. 2019

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka: VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ, ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ MĚÚ ČESKÝ KRUMLOV. Přihlášku s přílohami doručte do 18. 11. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - vedoucí OVV". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vendula Roučová - tel. č.: 380766200, e-mail: vendula.roucova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka: VEDOUCÍ ODBORU FINANCÍ, ODBOR FINANCÍ MĚÚ ČESKÝ KRUMLOV. Přihlášku s přílohami doručte do 11. 11. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ- vedoucí OF". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Radka Ondriášová - tel. č.: 380766250, e-mail: radka.ondriasova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (DOPRAVA - POZEMNÍ KOMUNIKACE), Oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 11. 11. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent dopravy - PK ODaSH". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jan Sládek - vedoucíODaSH, tel. č.: 380 766 500, e-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (PAMÁTKOVÁ PÉČE), Odbor památkové péče MěÚ Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 11. 11. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent památkové péče". Případné informace o náplni práce poskytne: pí. Johana Lepešková-referent památkové péče, tel. č.: 380 766 708, e-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (AGENDA PŘESTUPKŮ VE VĚCI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, OBČANSKÉHO SOUŽITÍ A VE VĚCECH MAJETKOVÝCH) ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 10. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - referent přestupků OVV". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vendula Roučová - vedoucí OVV, tel. č.: 380 766 200, e-mail: vendula.roucova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba určitá. Přihlášku s přílohami doručte do 25. 10. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - sociální pracovník OSVaZ". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Ingrid Pechová, tel. č.: 380 766 400, e-mail: ingrid.pechova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (sociálně - právní ochrana dětí), Odbor školství, sportu a péče o dítě. Počet přijímaných 1, pracovní poměr doba neurčitá. Přihlášku s přílohami doručte do 27. 11. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr -sociální pracovník - SPOD - doba neurčitá". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Zdeňka Kráková - vedoucí OŠSPOD, tel. č.: 380 766 420, e-mail: zdenka.krakova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Související odkazy