Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 23.3.2017

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: VEDOUCÍ ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE, Odbor územního plánování a památkové péče. Přihlášku s přílohami doručte do 21. 4. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - vedoucí OÚPaPP". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jana Hermanová - vedoucí OÚPaPP, tel. č.: 380 766 704, e-mail: jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: PRÁVNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek, Odbor kancelář tajemníka. Přihlášku s přílohami doručte do 21. 4. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - právník veřejných zakázek." Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Radim Rouče - tajemník MěÚ, tel. č.: 380 766 300, e-mail: radim.rouce@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Starosta města Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÝ KRUMLOV. Přihlášku s přílohami doručte do 20. 4. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - strážník MP". Případné informace o náplni práce poskytne: Bc. Jan Šítal - velitel Městské policie, tel. č.: 380 766 323. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU, Odbor stavební úřad. Přihlášku s přílohami doručte do 10. 4. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - referent stavebního úřadu". Případné informace o náplni práce poskytne: Johana Hanušová - vedoucí OSÚ, tel. č.: 380 766 800, e-mail: johana.hanusova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY - OCHRANA OVZDUŠÍ, Odbor životního prostředí a zemědělství. Přihlášku s přílohami doručte do 5. 4. 2017 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent ochrany ovzduší". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Vlasta Horáková - vedoucí OŽPaZ, tel. č.: 380 766 550, e-mail: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Mgr. Lucie Valíková - personalistka, tel. č.: 380 766 103.