Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 14. 1. 2019

Nabídka volných pracovních pozic

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor školství, sportu a mládeže. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 1. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - sociální pracovník SPOD". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Zdeňka Kráková - vedoucí OŠSaM, tel. č.: 380 766 420, e-mail: zdenka.krakova@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Starosta města Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÝ KRUMLOV. Přihlášku s přílohami doručte do 28. 1. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - strážník MP ČK". Případné informace o náplni práce poskytne: Bc. Jan Šítal - velitel Městské policie Český Krumlov, tel. č.: 380 766 323, e-mail: jan.sital@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT PAMÁTKOVÉ PÉČE, Odbor památkové péče. Přihlášku s přílohami doručte do 4. 2. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent památkové péče". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Petr Papoušek - tel. č.: 380 766 714, e-mail: petr.paposek@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka: REFERENT PUBLIC RELATIONS, Oddělení kancelář starosty. Přihlášku s přílohami doručte do 21. 1. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ - referent PR". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Filip Putschögl - tel. č.: 380 766 314, e-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka, tel. č.: 380 766 103.

Související odkazy