Aktuální informace k přerušení dodávek el. energie

aktualizováno 19. 10. 2020

Na této stránce naleznete aktuální informace k přerušení dodávek el. energie na území města Český Krumlov. Společnost E.ON Česká republika, s. r. o. je nucena přerušit dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce apod. Použití vlastního náhradního zdroje je možné jen po předchozím projednání na E.ON Česká republika, s. r. o.

Na koho se obrátit?

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
tel.: 840 111 333, e-mail: info@eon.cz, www.eon.cz

Plánované odstávky

2019

Termín      

  
Hodina

Lokalita                                                                                          

2020

   
11.11.2020 8:00 - 14.00 Frymburk; Český Krumlov, část obce Horní Brána, Latrán, oblast: U Poráků, Pivovar, Kamenictví
21.10.2020 8:00 - 10:00 Český Krumlov, část obce Plešivec, oblast: Plešivec 347
10.10.2020 10:00 - 12:00 Český Krumlov, část obce Domoradice, oblast: TS Schwan Cosmetics SET 400
05.10.2020 8:00 - 11:00 Český Krumlov, část obce Vyšný, oblast: U lesa dle vyvěšených plakátů
27.08.2020 8:00 - 18:00 Český Krumlov, část obce Nové Spolí, oblast: Nové Spolí dle vyvěšených plakátů
28.07.2020 8:00 - 14:00 Český Krumlov, část obce Nové Dobrkovice, oblast: Dobrkovice p. Plojhar
17.07.2020 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: Vyšný č.p. 60, 48, 49, 83, 84, 86
25.06.2020 13:00 - 15:00 Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, oblast: Horní brána dle vyvěšených plakátů
03.06.2020 10:30 - 12:30 Český Krumlov, Horní Planá, část obce Plešivec, vypnutá oblast: revize TS Zadní Zvonková
02.06.2020 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Horní Brána, Slupenec, vypnutá oblast: Slupenec obec dle vyvěšených plakátů
15.05.2020 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Plešivec, oblast: Důlní čp. 269 dle vyvěšených plakátů
12.05.2020 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Plešivec, oblast: Slunečná čp. 134, 157, 155, 160 dle vyvěšených plakátů
29.04.2020 9:00 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána, Slupenec, oblast: celý Slupenec dle vyvěšených plakátů
26.03.2020 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Plešivec, oblast: Slunečná dle vyvěšených plakátů
18.03.2020 8:00 - 9:30 Český Krumlov, Nové Spolí 27
12.03.2020 8:00 - 10:00 Český Krumlov, Latrán, oblast: semafory Vošahlíkův Mlýn
05.03.2020 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Slupenec, oblast: připojení pč. 835 Slupenec
07.-08.02.2020 8:00 - 14:30 Český Krumlov, Latrán, oblast: nová přípojka Dobrkovice 1466/51 dle vyvěšených plakátů
13.12.2019 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Plešivec č.p. 380, 379, 378, 377
30.10.2019 8:00 - 11:00 Přísečná, Český Krumlov, Domoradice, oblast: část Domoradic dle vyvěšených plakátů revize TS JČSL Domoradice
29.10.2019 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Latrán, Nové Dobrkovice, Nádražní předměstí, oblast: TS Mlékárna část E.ON dle vyvěšených plakátů, Chvalšinská č.p. 242, 247, 248, 252, Fialková 240, Latrán č.p. 168, 235, 236, 237, 238, 239, 245, Nové Dobrkovice č.p. 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68.
18.10.2019 8:00 - 14:00 Horní Planá, Bližší Lhota, Hory; Český Krumlov, Plešivec, oblast: Kyselov, Valtrov, Račín, Přední Zvonková, Bližší Lhota, Zadní Zvonková, Zadní Hamr, Další Lhota, Bližší Lhota, Nová pec PT.
17.10.2019 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Latrán, Nové Spolí, Nádražní Předměstí, oblast: U kina čp. 134, 183, 146, 142, 145, dle vyvěšených plakátů, Latrán čp. 145, 183, Serpentina č.p. 134, 142, Tichá 142, třída Míru 146 
07.10.2019 12:00 - 15:30 Český Krumlov, Horní Brána; Bezproudí mimo zákon. lhůtu bylo domluveno s p. Roučem, p. Jiráskem. Havarijní stav podpěrné zdi.
07.10.2019 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: ČK ul. Nová A 185 do SS 100 u pč. 324/83 (SR 402 S012092 ? SR 502 S012085)
02.10.2019 8:30 - 15:00 Český Krumlov, Latrán, oblast: na žádost ČEVAK z TS vypnout budovu ČEVAK na termín 2.10.2019
30.08.2019 8:00 - 13:00 Český Krumlov, Horní Brána, Nové Spolí, Slupenec, oblast: Nové Spolí, Potoční č. p. 48, oprava vedení NN
27.08.2019 8:00 - 17:00 Český Krumlov, Plešivec, Na žádost odběratele vypnutí mateřské školky za soudem pro výměnu elměrového rozvaděče
27.08.2019 13:30 - 16:30 Český Krumlov, Horní Brána
14.08.2019 6:00 - 14:00 Český Krumlov, Domoradice, TS Jihostroj Domoradice ze třech stran napájení na žádost odběratele není dodržena zákonná doba pro vypnutí
12.08.2019 8:00 - 13:00 Český Krumlov, Slupenec, Potoční Nové Spolí dle vyvěšených plakátů
09.08.2019 10:00 - 14:00 Český Krumlov, Slupenec, Potoční Nové Spolí dle vyvěšených plakátů
27.06.2019 8:00 - 12:00 Český Krumlov, Nové Spolí, bytový dům 1696/23 dle vyvěšených plakátů
11.06.2019 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Nové Spolí, oblast: bytové domy směr Otavan dle vyvěšených plakátů
10.06.2019 12:00 - 13:30 Český Krumlov, Plešivec, oblast: transformační stanice Plešivecká stráň dle vyvěšených plakátů
31.05.2019 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: zahrady směr vodojem nad Městským úřadem Český Krumlov
31.05.2019 9:30 - 11:00 Český Krumlov, Plešivec, oblast: transformační stanice Plešivec zahrady dle vyvěšených plakátů
31.05.2019 7:15 - 9:00  Český Krumlov, Přísečná, oblast: transformační stanice Domoradice u lesa dle vyvěšených plakátů
30.05.2019 12:00 - 13:30 Český Krumlov, Vyšný, oblast: transformačni stanice Domoradice vodovod dle vyvěšených plakátů
30.05.2019 9:30 - 11:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: transformační stanice Vyšný sídliště 2 dle vyvěšených plakátů
30.05.2019 7:15 - 9:00 Český Krumlov, Nádražní Předměstí, oblast: transformační stanice Vyšný sídliště 1 dle vyvěšených plakátů
29.05.2019 9:30 - 11:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: transformační stanice Vyšný obec dle vyvěšených plakátů
29.05.2019 12:00 - 13:30 Český Krumlov, Latrán, oblast: transformační stanice Domoradice betonárka dle vyvěšených plakátů
29.05.2019  7:15 - 9:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: transformační stanice OSP u Poráků dle vyvěšených plakátů
28.05.2019 12:00 - 13:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: transformační stanice Vyšný u lesa dle vyvěšených plakátů
28.05.2019 9:30 - 11:00  Český Krumlov, Latrán, oblast: transformační stanice Kvítkův Dvůr
28.05.2019 7:15 - 9:00  Český Krumlov, Latrán, oblast: dle vyvěšených plakátů
24.05.2019 7:15 - 10:30 Český Krumlov, Nádražní Předměstí, oblast: transformační stanice ČK 
24.05.2019 12:00 - 15.00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: transformační stanice ČK dle vyvěšených plakátů
22.05.2019 12:00 - 15:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: transformační stanice Policie ČR dle vyvěšených plakátů
22.05.2019 7:15 - 10:30 Český Krumlov, Latrán, oblast: transformační stanice Mlékárna a okolí dle vyvěšených plakátů
20.05.2019 12.00 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: transformační stanice Borfaj a okolí dle vyvěšených plakátů
28.04.2019 8:00 - 13:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: transformační stanice Lira
24.04.2019 9:00 - 11:00 Český Krumlov, Latrán, oblast: část zámku
19.03.2019 12:00 - 15:00 Český Krumlov, Plešivec, oblast: Plešivec u Cihelny č.p. 270, 295 a 300
19.03.2019 8:00 - 11:00 Český Krumlov, Nové Spolí, oblast: č. p. 101, 102, 103, 104, 105 a 149
06.03.2019 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Plešivec
11.02.2019 8:00 - 11:00 Český Krumlov, Vyšný

   2018

   
18.12.2018 8:00 - 13:00 Český Krumlov, Horní Brána a Latrán, oblast: Borfaj, bývalý areál Šumstavu dle vyvěšených plakátů
18.12.2018 8:00 - 13:00 Český Krumlov, Horní Brána a Latrán, oblast: Pivovar Český Krumlov, areál býv. Ambitu, Pod a nad Skalkou
11.12.2018 9:00 - 11:00 Český Krumlov,  Horní Brána, oblast: dle vyvěšených plakátů č.p. 15 a zahrady směr pivovar
12.10.2018 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Nádražní Předměstí, oblast: část Vyšný a levá strana směr Vyšný dle vyvěšených plakátů
28.09.2018 7:00 - 18:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Schwan-STABILO ČR, s.r.o.
20.09.2018 7:15 - 10:15 Český Krumlov, Horní Brána a Latrán, oblast: Borfaj, bývalý areál Šumstavu dle vyvěšených plakátů
17.08.2018 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: transformační stanice, bývalý OSP U Poráků
17.08.2018 8:00 - 12:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: LIRA, podlahové lišty a rámy
16.08.2018 8:00 - 10:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: transformační stanice Policie ČR
15.08.2018 8:00 - 12:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: LIRA, podlahové lišty a rámy
14.08.2018 6:00 - 14:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: transformační stanice Linde Pohony
10.08.2018 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: transformační stanice obec Vyšný, dle vyvěšených plakátů
09.08.2018 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: transformační stanice Borfaj 
14.07.2018 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: transformační stanice FRONIUS Česká republika
12.07.2018 8:00 - 12:00 Český Krumlov, Domoradice
25.06.2018 12:00 - 15:00 Český Krumlov, Domoradice
18.06.2018 9:00 - 13:00 Český Krumlov,  Nové Spolí
09.06.2018 8:00 - 11:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Schwan Cosmetics CR
01.06.2018 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: část Vyšný směr domky u kasáren
28.05.2018 11:00 -14:00  Český Krumlov, Vyšný, oblast: garáže za kolejema Nádraží
11.05.2018 8:00 - 10:00 Český Krumlov, Spolí, oblast: Slupenec směr obec, dle vyvěšených plakátů
10.05.2018 12:00 - 14:00  Český Krumlov, Vyšný, oblast: Vyšný směr kasárna, dle vyvěšených plakátů
10.05.2018 10:00 - 11:30 Český Krumlov, Vyšný, oblast: část Vyšný směr hájovna, dle vyvěšených plakátů
10.05.2018 8:00 - 9:30 Český Krumlov, Vyšný, oblast: část Vyšný směr Lazec, dle vyvěšených plakátů
09.05.2018 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Domoradice
14.04.2018 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Horní Brána
04.04.2018 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Latrán, oblast: regulační stanice plynu Jelení zahrada a garáže
09.03.2018 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Plešivec, oblast: od Plešivce směr zámecká zahrada, dle vyvěšených plakátů
07.03.2018 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: od č.p. 26 směr pravá strana Rooseveltova 30, 33, 37 - dle vyvěšených plakátů
26.02.2018 8:00 - 11:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: Vyšný č.p. 0, 25, 26, 72, 79, 81, 87, 98 a 148 
30.01.2018 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Domoradice sídliště dle vyvěšených plakátů
29.01.2018 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Domoradice sídliště dle vyvěšených plakátů
26.01.2018 7:15 - 15:00 Český Krumlov, Latrán, oblast: Markéta, otáčivé divadlo, čerpačka ČEVAK u Jízdárny
25.01.2018 8:00 - 13:00 Český Krumlov, Nové Spolí, oblast: Nové Spolí od penzionu Svatý duch
10.01.2018 9:00 - 15:00 Český Krumlov, Latrán, oblast: kolem Jízdárny dle vyvěšených plakátů
     
2017    
14.12.2017 9:00 - 15:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Domoradice železniční přejezd
12.12.2017 9:00 - 15:00 Český Krumlov, Slupenec, oblast: Nové Spolí č.p. 129 dle vyvěšených plakátů
11.12.2017 9:00 - 15:00 Český Krumlov, Plešivec, oblast: Plešivec č.p. 283 a 311, T-Mobile Czech Republic
06.12.2017 21:00 - 23:59 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Lidl, HECHT MOTORS
06.12.2017 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: Nové Domovy 340
20.11.2017 7:15 - 13:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: celé Vyšný
20.11.2017 7:15 - 13:00 Český Krumlov, Vyšný a Nádražní Předměstí, oblast: kolem býv. Hameca a sídliště Vyšný dle vyvěšených plakátů
14.11.2017 8:00 - 12:00 Český Krumlov, Nádražní Předměstí, oblast: Nádraží č.p. 205
03.11.2017 7:15 - 14:00 Český Krumlov, Latrán a Vyšný
02.11.2017 7:15 - 14:00 Český Krumlov, Latrán a Nové Dobrkovice, oblast: Dobrkovice a Kvítkův dvůr dle vyvěšených plakátů
01.11.2017 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Domoradice č.p. 121 a 304
30.10.2017 7:15 - 12:00 Český Krumlov, Vyšný, oblast: celé Vyšný
30.10.2017 7:15 - 12:00 Český Krumlov, Vyšný a Nádražní Předměstí, oblast: kolem bývalého Hameca a sídliště Vyšný dle vyvěšených plakátů
26.10.2017 7:00 - 8:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: areál firmy TranSoft na vlastní žádost
24.10.2017 7:15 - 13:00 Český Krumlov, Vyšný a Nádražní Předměstí
19.10.2017 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: dle vyvěšených plakátů
16.09.2017 9:00 - 12:00 Srnín, Přísečná, Domoradice, oblast: Srnín, Přísečná, Domoradice u vývařovny dle vyvěšených plakátů
15.09.2017 7:15 - 11:15 Český Krumlov, Plešivec, oblast: Plešivec vodárna a zahrádky
11.09.2017 7:30 - 13:30 Český Krumlov, Nové Spolí
08.09.2017 7:15 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: ulice Stříbrná dle vyvěšených plakátů
17.08.2017 7:00 - 14:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Linde Pohony
27.07.2017 7:15 - 12:15 Český Krumlov, Domoradice
21.07.2017 10:00 - 11:30 Přídolí, Spolí, oblast: TS Slupenec
19.07.2017 7:15 - 9:30 Český Krumlov, Nové Dobrkovicce, oblas: TS ČK Rudné Doly
18.07.2017 9:00 - 13:00 Český Krumlov, Vyšný a Nádražní Předměstí, oblast: Vyšný sídliště a za kolejema Nádraží
15.07.2017 8:00 - 12:00 Český Krumlov,  Domoradice, oblast: areál Schwan-STABILA 
15.06.2017 7:15 - 9:30 Český Krumlov, Vnitřní Město, oblast: dle vyvěšených plakátů
14.06.2017 7:15 - 9:30 Český Krumlov, Vnitřní Město, oblast: dle vyvěšených plakátů
13.06.2017 7:15 - 9:30 Český Krumlov, Domoradice, oblast: Domoradice dle vyvěšených plakátů
09.06.2017 7:15 - 9:30 Český Krumlov, Latrán
08.06.2017 7:15 - 11:30 Český Krumlov, Horní Brána, oblast: bývalý areál Šumstavu Horní Brána
06.06.2017 12:30 - 14:30  Český Krumlov, Vyšný
02.06.2017 9:00 - 13:00 Český Krumlov, Plešivec, Přídolí, oblast: Machovice, Drahoslavice, Plešivecká stráň
29.05.2017 6:00 - 10:00 Český Krumlov, Latrán, oblast: plavecký bazén
15.05.2017 7:15 - 15:15 Český Krumlov, Plešivec, oblast: ulice 5. května
12.05.2017 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Nádražní Předměstí, oblast: Železniční č. p. 191 a 192 
11.05.2017 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Nádražní Předměstí, oblast: Železniční č. p. 191, 192, 193 a 194
10.05.2017 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Nádražní Předměstí, oblast: Železniční č. p. 195 a 196
09.05.2017 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Nádražní Předměstí, oblast: Železniční č. p. 197 a 198
07.05.2017 7:00 - 16:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: TS Domoradice - Schwan Cosmetics 
06.05.2017 7:00 - 16:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: TS Domoradice - Schwan Cosmetics
27.04.2017 9:00 - 13:00 Český Krumlov, Plešivec; Přídolí
21.03.2017 7:30 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána
10.03.2017 7:15 - 15:15 Český Krumlov, Vyšný, oblast: Garáže Nádraží za bývalou sběrnou 
08.03.2017 7:15 - 12:00 Český Krumlov, Horní Brána č. p. 161, 252, 326 a Kaplická 161.
02.03.2017 7:15 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána č. p. 273, 275 a 319.
31.01.2017 7:15 - 11:15 Český Krumlov, Domoradice, oblast: okolí Plevna 
01.02.2017 7:15 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána č. p. 161, 252, 326; Kaplická 161
31.01.2017 8:00 - 14:00 Český Krumlov, Horní Brána, Latrán, oblast: Pivovar, areál bývalého Ambitu, RD nad Ambitem
06.01.2017 13:30 - 19:00 Český Krumlov, Latrán, oblast: Madeta Č.K.

 2016

 

 

27.12.2016 9:00 - 11:00 Český Krumlov, Domoradice, oblast: areál Schwan Stabilo ČR s.r.o.
08.12.216 8:00 - 14: 00 Český Krumlov, Latrán č. p. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96 a garáže
13.12.2016 10:00 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána, Latrán; dále oblast: Pivovar, Kameníci, Areál Ambit a okolí
22.11.2016 7:30 - 8:00     14:00 - 14:30 Český Krumlov, Na Stráni č. p. 103; Plešivec č. p. 0; Plešivecká 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 119, 121, 122, 123, 127
22.11.2016 7:15 - 15:15 Český Krumlov, Latrán č. p. 0, 164, 167, 170, 179, 186 a 220; Na Svahu č. p. 172 a 173; Pod Kamenem č. p. 169 a 171
08.11.2016 8:00 - 12:00 Český Krumlov, Kájovská č. p. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 a 69
07.11.2016 8:00 - 12:00 Český Krumlov, Široká č. p. 51, 52 a 53
10.11.2016 7:15 - 15:15 Český Krumlov, Horní Brána, Nové Spolí, Slupenec, Křížová Hora + Rožmberská dle vyvěšených plakátů; Přídolí, Spolí
03.11.2016 7:15 - 15:15 Český Krumlov, Horní Brána, Nové Spolí, Slupenec, Křížová Hora + Rožmberská dle vyvěšených plakátů; Přídolí, Spolí
25.10.2016 7:15 - 15:15 Přídolí; část Spolí; Český Krumlov: Nové Spolí č. p. 121, 122, 124, 125, 126, 127
21.10.2016 9:00 - 12:00 Český Krumlov, Horní Brána Borfaj, Horní Brána č. p. 432; Kaplická areál Šumstav, Kaplická č. p. 20, 428, 618; Latrán kolem bývalé Jitony, Lantrán č. p. 164, 167, 170, 175, 179, 186, 220; Na Svahu č. p. 172, 173; Pinskrův Dvůr č. p. 0 a Pod Kamenem č. p. 169, 171; U Trojice č. p. 0; Za Jitonou č. p. 19 
15.09.2016 13:00 - 20:00 Český Krumlov, Nové Dobrkovice- areál Madety
30.08.2016 8:00 - 11:00 Český Krumlov, Horní Brána, Latrán
18.08.2016 7:00 - 14:00 Český Krumlov, Domoradice
25.08.2016 8:00 - 15:00 Český Krumlov, Horní Brána
17.08.2016 8:00 - 16:00 Český Krumlov, Domoradice
17.08.2016 7:15 - 14:30 Český Krumlov, Horní brána - Horní brána 543, Pod Skalkou 544
12.08.2016 7:15 - 14:00 Český Krumlov, Plešivecká 330, 331, 332, U Cihelny 0/K/2493, U Cihelny 334
04.08.2016 7:15 - 13:00 Český Krumlov, Horní Brána
02.06.2016 7:15 - 16:00 Český Krumlov , Vyšný č. p. 0, 152, 32 33, 51, 55, 61, 68, 69, 78, 93, 94, 96 a Pod Hájí č. p. 131 a 150
30.05.2016 7:15 - 16.00 Český Krumlov , Vyšný č. p. 0, 152, 32 33, 51, 55, 61, 68, 69, 78, 93, 94, 96 a Pod Hájí č. p. 131 a 150
30.04.2016 8:30 - 20:00 Obec Domoradice, ČFeský Krumlov - společnost Fronius na vlastní žádost
29.02.2016 8:00 - 15:00 dílny ČD proti garážím Nádražní Předměstí, Český Krumlov
11.01.2016 7:15 - 10:00 TS Český Krumlov Pivovar
12.01.2016 8:00 - 15:00 Obec Přídolí, část obce Spolí

2015

08.12.2015        8:00 - 15:00 Český Krumlov - Nové Dobrkovice, směr Krumlov Dobrkovice u Hamru
24.11.2015 8:30 - 10:30 Český Krumlov, Domoradice - obchod TESCO
04.11.2015 8:00 - 10:00 Vysílač Domoradice+Čevak+RD pod vysílačem
13.10.2015 8:00 - 19:00 Český Krumlov, Latrán Tunel ČEVAK U Trojice
13.10.2015 8:00 - 19:00 Český Krumlov, Latrán
28.08.2015         8:00 - 14:00 Český Krumlov, Domoradice ČSD u závor
19.03.2015 7:15 - 15:00 Český Krumlov, Domoradice + domy za tratí p. Linha
18.03.2015 7:15 - 14:00 Český Krumlov - od zahradnictví směr Hamr, bytovky, u mlýna, Dobrkovice 1 dle vyvěšených plakátů
16.03.2015 7:15 - 10:00 Český Krumlov - Kvítkův Dvůr + část Dobrkovic dle vyvěšených plakátů
09.03.2015 8:00 - 15:00 Český Krumlov - Nádražní Předměstí - nepůjde autoservise u plynové kotelny za bývalým Hameco
09.03.2015 8:00 - 15.00 Vyšný, sídlisště Vyšný, sídliště Vyšný u kasáren, areál bývalé zeleniny, areál Agroslužeb
26.02.2015 8:00 - 15:00 Horní Brána - 573, 574, 620
     

2014

04.12.2014 8:00 - 15:00 Horní Brána - 79,87-90,168,171,173,186-189,254; Rožmberská 428/2,264; Stříbrná 169,170,172
10.12.2014 8:00 - 15:00 Nové Dobrkovice 66
05.12.2014 8:00 - 16:00 Český Krumlov - Plešivec 371-374
03.12.2014 8:00 - 15:00 Český Kumlov - Horní Brána 482-485
05.12.2014 8:00 - 9:30 Český Krumlov - Latrán, Pivovarská 27
01.12.2014 13:00 - 14.00 Český Krumlov - Horní brána 247, 258, 259, 296; Rožmberská 92, 609; Tavírna 108; Za Tavírnou 108, 237
18.11.2014 8:00 - 15:00 Český Krumlov - levá strana ul. Široká čp. 72 - 78
24.10.2014 8:00 - 15:00 Nové Spolí 70, 71; dle vyvěšených plakátů
13.10.2014 8:00 - 14:00 Horní Brána 35, 36, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 152, 294, Rooseveltova 266, 25, 31, 32, 48, 164, 434
8.10.2014 8:00 - 15:00 Horní Brána 251, 257, 276, 295, 392, Kaplička 250, 292, 300, 328; pravá strana ulice od banky směr škola
29.09.2014 8:00 - 10:00 Kvítkův Dvůr
24.09.2014 8:00 - 18:00 Rooseveltova a okolí
19.09.2014 8:00 - 13:00 Český Krumlov - Vyšný  Pod Hájí 131, 150; Vyšný 29, 32, 33, 51, 55, 61, 68, 69, 78, 93, 94, 96
25.08.2014 8:00 - 15:00 Latrán
12.08.2014 8:00 - 16:00 Horní Brána 112, 114, 115, 119
11.08.2014 8:00 - 15:00 Nové Spolí parc. 1651/10
30.07.2014 8:00 - 14:00 Slupenec, Slupenecká
25.07.2014 7.15 - 14.00 Nové Dobrkovice,
27.06.2014 8:00 - 14:00 Horní Brána, areál Šumstav
19.06.2014 7:15 - 16:15 Český Krumlov - Plešivecká stráň, Přídolí - Machovice, Drahoslavice
17.06.2014 7:15 - 16:15 Český Krumlov - Plešivecká stráň, Přídolí - Přídolí Machovice, Drahoslavice
29.05.2014 8:00 - 15:00 Přídolí; Nové Spolí č. p. 98, 99
28.05.2014 7:15 - 16:15 Český Krumlov - Plešivecká stráň, Přídoli - Drahoslavice, Machovice
26.05.2014 7:15 - 16:15 Český Krumlov - Plešivecká stráň, Přídoli - Drahoslavice, Machovice
19.05.2014 8:00 - 16:00 ulice Věžní, Latrán od č. p. 98 k Poště
29.04.2014 8.00 - 15:00 Plešivec, zahrady pod Dubíkem
24.04.2014 8:00 - 16:00 Vyšný směr Lazec
24.04.2014 12:00 - 16:00 část obce: Vyšný
27.03.2014 8:00 - 10:00 Nové Spolí, část u Rechle
27.01.2014 8:00 - 15:00 Horní Brána, Hotel Rajský

2013

30.12.2013 8:00 - 15:00 Domoradice, TS Jihostroj - Linde pohony
13.12.2013 8:00 - 15:00 Domoradice, Služby města + domy v okolí
12.12.2013 8:00 - 15:00 Domoradice, Budějovická 58, Domoradice 67, domy kolem SATEL
11.12.2013 8:00 - 15:00 Domoradice 51, 68, Za Plevnem 59, domy za Plevnem
10.12.2013 8:00 - 15:00 Plešivec, Plešivecká 70, 71, celá ul. Horská
10.12.2013 12:00 - 17:00 Nádražní předměstí, Finanční úřad, Vyšehrad 169
9.12.2013. 8:00 - 15:00 Horní Brána 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
6.12.2013 8:00 - 15:00 Horní Bárna, domy kolem Pod Hrází č.p. 575
5.12.2013 8:00 - 15:00 Horní Brána 490, 491 + okolní domy
4.12.2013 8:00 - 15:00 Horní Brána 9, 10, 11, 23, U nových domovů 22
3.12.2013 8:00 - 15:00 Horní Brána 275
3.12.2013 8:00 - 15:00 Plešivec; Krásné Údolí, Plešivecká 190, 192; Spojovací 189
2.12.2013 8:00 - 15:00 Plešivec, Plešivecká 401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 417, Zvonková 400, 403, 414, 416
29.11.2013 8:00 - 15:00 Plešivec, Plešivecká 401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 417, Zvonková 400, 403, 414, 416
7.11.2013 7:00 - 15:00 Horní Brána, od ČSAD směr Kaplická 5, 17
6.11.2013 7:30 - 15:00 Horní Brána 129, 13, 131, 132, 133, 135, 271 celá ulice Sv. Ducha až do Nového Spoli
3.11.2013 6:30 - 9:30 Nové Dobrkovice - ČEVAK, restaurant Oblouk
31.10.2013 9:00 - 12:00 Přídolí, Spolí
18.10.2013 7:15 - 15:00 Přísečná 61, Domoradice 0, 45, 56, 61, 81, 82, 83, 121, 122, 128, 129, 304, Za Plevnem 80
11.10.2013 12:00 - 15:00 Horní Brána, Pod Hrází 467,480
9.10.2013  8:00 - 11:00 Horní Brána, Pod Hrází 467,480
8.10.2013 11:00 13:00
Nové Dobrkovice
4.10.2013 8:00 - 14:00 Domoradice pod betonárkou
3.10.2013
8:00 - 15:00
Horní Brána 8, 31, 311, 315, 381, 557; Na Moráni  307, 316
17.09.2013 8:30 - 12:00 Vyšný Pod Hájí O/K/493/8, Vyšný 29, 32, 33, 55, 61
12.09. 2013 8.30 - 12.30 Nové Spolí
10. 09. 2013 7:30 - 11:00 Vyšný 18, 25, 26, 72, 79, 81, 87, 98
27 .08. 2013 8.00 - 14.00 Nádražní předměsti, Nádražní předměstí 84
14. 08. 2013 8.00 - 14.30 Nové Dobrkovice, Latrán 214
14. 08. 2013 8.00 - 9.30 Nové Dobrkovice, Vodotrysk
10. 08. 2013 7.00 - 18.00 Domoradice Energoblok
5. 08. 2013 8.00 - 16.00 Plešivec, zahrady Dubík
17. 07. 2013 7.15 - 15.00 Nádražní Předměstí 1
17. 07. 2013 9.00 - 12.00 Domoradice, Budějovická
12. 07. 2013 7.15 - 14.00 Vyšný, domky kolem betonky na Lazec
3. 07. 2013 8.00 - 13.00 Plešivec garáže nad sídlištěm, Plešivec 0, Plešivecká 0
26. 06. 2013 8.00 - 16.00 Český Krumlov, Latrán 27 + Pivovarská zahrada a část Pivovarské ul.
25. 06. 2013 7.15 - 15.00 Nádražní Předměstí (č. p. 63, 129)
25. 06. 2013 7.15 - 15.00 Nádražní Předměstí, třída Míru 0 p. Cehák + část ul. Českobratrské
29. 05. 2013 8.00 - 13.00 Horní Brána, Horní Brána 143, Nové Spolí (č.p. 42, 79, 87), Pod Sv. Duchem 0 (celá ulice od č.p. 127 až po Rechle)
3. 05. 2013 7.15 - 15.00 Domoradice
15. 05. 2013 7.15 - 15.00 část zámku od Barokního divadla, domky u zám.zahrady, reg. plynu v Jelence
13. 05. 2013 7.15 - 11.00 Budějovická 166, Domoradice (č.p. 0, 41, 53, 63, 167)
9. 05. 2013 7.15 - 15.00 Pod Hájí O/K/493/84, Vyšný (č.p. 0, 43, 62, 64, 75, 80, 88, 104, 146)
6. 05. 2013 8.00 - 11.00 gymnázium a plavecký bazén, domky kolem
29. 04. 2013
8.00 - 11.00
Plešivec - Důlní (č.p. O/K/156/2, 1014/23), Plešivecká 0
23. 04. 2013 8.00 - 15.00 Nádražní předměstí (č.p. 63, 129), Latrán
29. 03. 2013 8.00 - 15.00 Nádražní předměstí (č.p. 130, 131, 132, 133, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 244, 245, 256, 12, 18), Školní (133, 134, 180)
25. 03. 2013 9.00 - 14.00 Latrán garáže u jatek + čp. 514
8. 01. 2013 8.00 - 14.00 Vyšný - č.p. 9, 59, 70, 76
4. 01. 2013 9.00 - 14.00 Nové Spolí 129

2012

13. 12. 2012 7.30 - 14.00 Vyšný za CHKO (č.p. 9, 59, 70, 76)
12. 12. 2012 8.00 - 13.00 Vyšný od hospody směr nahoru k lesu (č.p. 29, 32, 33, 51, 55, 61, 68, 69, 78, 93, 94, 96)
11. 12. 2012 7.15 - 15.00 Vyšný - celé bývalé kasárna + střelnice policie ČR
11. 12. 2012 7.00 - 15.00 Plešivec - Za Soudem 1388, 578/3, Katastrální úřad, Čp. 340
10. 12. 2012 8.00 - 16.00 Spolí kiosek pod skalou u řeky
10. 12. 2012 7.15 - 15.15 Horní Brána Rožmberská, Křížová Hora, Nové Spolí - celé
29. 11. 2012 8.00 - 14.00 Plešivec - Krásné údolí č.p. 190, 191, 192, 217, 218, Krásné údolí par. č. 189, 426/2
27. 11. 2012 7.15 - 12.00 Vnitřní město náměstí, část Horní, Kostelní ulice
23. 11. 2012 7.00-8.00, 14.00-15.00 Plešivec - mateřská školka za soudem
14. 11. 2012 7.15 - 15.15 Staré Dobrkovice (celé), Nové Dobrkovice (celé), Vodotrysk, Kvítkův Dvůr
13. 11. 2012 7.15 - 15.15 Staré Dobrkovice (celé), Nové Dobrkovice (celé), Vodotrysk, Kvítkův Dvůr
9. 11. 2012 8.00 - 14.00 Domoradice u Terna plyn. Stanice E.ON
27. 10. 2012 10.00 - 13.00 Domoradice - areál Kosmetik
21. 11. 2012 8.00 - 16.00 Vnitřní město, Horní ulice, Parkán, Hotel Růže
21. 10. 2012 8.00 - 14.00 Plešivec stráň, Přídolí Drahoslavice, Machovice
21. 10. 2012 8.00 - 15.00 Plešivec stráň, Přídolí Drahoslavice, Machovice
20. 10. 2012 8.00 - 15.00 Plešivec stráň, Přídolí Drahoslavice, Machovice
19. 10. 2012  7.15 - 15.00  Nové Spolí - Spolí 36, 41, 47, 49, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 72, 73, 74, 78, 83, 88, 96, 109, 110, 111, 112, 115, p.č.st. 56/2 (garáž)
17. 10. 2012  7.15 - 15.00  Nové Spolí - Spolí 49
7. 10. 2012 0.00 - 18.00  Domoradice (pouze TS Povltavská) 
6. 10. 2012  6.15 - 24.00  Domoradice (pouze TS Povltavská) 
25. 9. 2012  7.15 - 16.15  Horní Brána areál Šumstav, Borfaj, třídička a skládka odpadu města Č.K. Čevak areál u Jitony 
11. 9. 2012 8.00 - 13.00 Horní Brána od garáží až zahrady - vodojem
30. 8. 2012 7.15 - 15.30  areál Šumstav, Služby města - sběrný dvůr, město Český Krumlov
28. 8. 2012  8.00 - 16.00  Kájov - Staré Dobrkovice, Rudné doly, Vodotrysk, Kvítkův Dvůr, Nové Dobrkovice 
27. 8. 2012 8.00 - 16.00 Kájov - Staré Dobrkovice, Rudné doly, Vodotrysk, Kvítkův Dvůr, Nové Dobrkovice
26. 8. 2012 8.00 - 16.00 Domoradice betonárka
25. 8. 2012  8.00 - 16.00  Domoradice betonárka 
22. 8. 2012 8.00 - 16.00  Kasárna Vyšný, Vyšný sídliště + obec, Nádražní Předměstí areál býv. zeleniny, Energo, Povltavská, Minařík u kolejí 
21. 8. 2012 8.00 - 16.00  Kasárna Vyšný, Vyšný sídliště + obec, Nádražní Předměstí areál býv. zeleniny, Energo, Povltavská, Minařík u kolejí
15. 8. 2012  9.00 - 11.00  Domoradice - areál Lira 
14. 8. 2012 7.15 - 13.00 Horní Brána - areál Šumstav + útulek
2. 8. 2012 8.00 - 14.00  Nové Spolí č.p. 119 
1. 8. 2012 7.15 - 14.00  Domoradice vodárna na kopci, vysílač + ČEVAK 
30. 7. 2012 8.00 - 13.00  Spolí Slupenec, č.p. 34 + p. Srncová 
20. 7. 2012 7.15 - 16.00 celé sídliště Vyšný a též obec
19. 7. 2012 7.15 - 16.00  Kájov - Staré Dobrkovice (kolem Hamru, u viaduktu), Český Krumlov - Nové Dobrkovice, Kvítkův Dvůr
18. 7. 2012 7.15 - 16.00 Kájov - Staré Dobrkovice (část), Český Krumlov - Nové Dobrkovice (část)
3. 7. 2012 10.00 - 14.00 Adresa odběrného místa: Kasárna Vyšný, Vyšný 0/K/607/19
26. 6. 2012 8.00 - 15.00 Nové Spolí (č.p. 90, 106, 107, 108, 114, 140) 
21. 6. 2012 8.00 - 15.00  Domoradice Za Plevnem
10. 5. 2012 9.00 - 12.00 Horní Brána, Nové Spolí, Slupenec
16. 4. 2012 7.15 - 15.15 Horní Brána, Latrán - Pod skalkou, Na skalce, býv. Ambit
1. 2. 2012 9.00 - 12.00 Vyšný sídliště 1
30. 1. 2012 6.00 - 7.00 Latrán ulice u plav. bazénu, bazén, gymnázium