Připomínkování územního plánu Český Krumlov (PUPík) 

Portál pro připomínkování územního plánu je určen pro zadávání připomínek, námitek, upozornění a požadavků k nově vznikajícímu územnímu plánu Český Krumlov. U ukončených připomínkování je možné si prohlédnout grafickou část (výkresy)
a textovou část i po jejich uzavření.

Připomínkování podkladů pro zadání územního plánu

Veškeré vaše připomínky, dotazy a upozornění k doplňujícím průzkumům a rozborům, které v této fázi obdržíme, budou zařazeny mezi podklady, které nám pomohou formulovat zadání nového územního plánu Českého Krumlova.

Připomínkování zadání územního plánu

Zadání územního plánu je dokument, který stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu.
Vašimi připomínkami, vyjádřeními a podněty k návrhu zadání můžete ovlivnit konečný text zadání územního plánu, které bude schvalováno zastupitelstvem města. 

Připomínkování návrhu územního plánu

Vašimi připomínkami a námitkami k návrhu územního plánu můžete ovlivnit konečnou podobu územního plánu.

Aktuální (plánovaná) připomínkování

Připomínkování

grafická část

textová část

termín připomínkování

kontakt

Podkladů pro zadání
územního plánu

MAPA

ZDE

ukončeno
Od 20.6.2014
do 31.8.2014
 

Jana Hermanová

Zadání územního plánu

-

ZDE

ukončeno
Od 15.7.2014
do 15.8.2014
 

Jana Hermanová

Návrhu územního plánu

MAPA

ZDE

Od-do
bude doplněno

Jana Hermanová

 

V případě dotazů pište na e-mail: pup@mu.ckrumlov.cz.

Pro lepší orientaci v grafické části si můžete také přečíst návod pro práci s mapovou aplikací.

Chcete si zadat připomínku "nanečisto" a seznámit se tak blíže s aplikací pro připomínkování? Klikněte ZDE.

Pro chod této aplikace je vyžadován plugin Adobe Flash Player ve verzi 11.3. a vyšší.