Občan > Potřebuji si vyřídit > Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

aktualizováno 11.01.2012

Příspěvek na péči je poskytován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Vagnerová Gabriela, DiS. OSSPD kurátorka pro mládež Kaplická 439 V106/V107 380 766 426

Pro úřední hodiny oddělení sociálních dávek (ostatní pracoviště) klikněte zde. Plánek najdete zde.

Výše dávky

Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle rozsahu péče, kterou člověk potřebuje. Míra potřeb je posuzována sociálním pracovníkem městského úřadu a posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Za tímto účelem je vždy prováděno sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele, které je zaměřeno na péči o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti.

Výše dávky měsíčně činí:

  • stupeň 800 Kč   (pro nezletilé 3 000 Kč)
  • stupeň 4 000 Kč   (pro nezletilé 5 000 Kč)
  • stupeň 8 000 Kč   (pro nezletilé 9 000 Kč)
  • stupeň 12 000 Kč  (pro nezletilé 12 000 Kč)

Nárok na příspěvek nemá osoba mlad ší jednoho roku.

Dle výše uvedeného zákona má žadatel či pečující osoba povinnost v průběhu řízení i po přiznání dávky písemně oznámit do 8 dnů jakékoli změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek na péči nebo jeho výplatu. Například změnu bydliště, nástup do nemocnice, úmrtí oprávněné osoby.

Související odkazy