Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit

aktualizováno 29.10.2013

V rámci realizace projektu došlo k vytvoření nových odpočinkových přístupových tras k areálu klášterů, čímž by měla být do budoucna významně posílena návštěvnost této turistické atraktivity.

O projektu

Název: Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit
Místo realizace: pravobřežní část Jelení zahrady, lávka přes Vltavu u pivovaru, pěší stezka od lávky přes Vltavu u pivovaru k ul. Objížďková
Investor projektu: město Český Krumlov
Zpracovatel projektové dokumentace: 4DS, spol. s r. o.
Zhotovitel stavby: K-BUILDING CB a.s.
Technický dozor investora: INBEST spol s r.o.
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace projektu: březen 2012 - říjen 2013
Celkové výdaje: cca 9.5mil. Kč (z toho dotace by měla být ve výši cca 7.6 mil. Kč)
Partner projektu: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.

Popis projektu

Projekt je rozdělen na dvě části:

 • I. rekonstrukce pěší stezky vedoucí od ul. Objížďková k lávce přes Vltavu u pivovaru, rekonstrukce lávky přes Vltavu u pivovaru
 • II. vytvoření vycházkového okruhu s doplňkovými volnočasovými aktivitami v pravobřežní části vodního toku Polečnice na území Jelení zahrady nacházející se v lokalitě mezi ulicí Chvalšinská, parkovištěm P1 - Jelení zahrada, lávkou v Jelení zahradě (evid. č. CK-015), objekty areálu státního hradu a zámku Český Krumlov, objekty ulice Latrán (zadními trakty budov a zahradami) a mostem u Budějovické brány. Konkrétně se bude jednat o vytvoření zpevněných ploch: mlatové chodníky s obrubníkem z kamenných odseků, terénní schodiště z kamenných odseků a plochy pro aktivity: hřiště pro pétanque a dětské hřiště, Projekt počítá s vybudováním veřejného osvětlení a umístěním mobiliáře.

Realizací projektu byly zatraktivněny v nedávné době nedostatečně využívané a dlouhodobě opomíjené zóny v historickém centru města, čímž došlo nejen k nárůstu městské plochy určené ke krátkodobé rekreaci, ale zároveň došlo i k odlehčení dnes již tak přetížené pěší zóny Latrán. Navrhované odpočinkové trasy by měly tvořit protipól tržně orientovanému středu města.

Aktuality

 • 1. 10. 2013 - stavba zkolaudována.
 • 13. 9. 2013 - ukončení stavebních prací projektu - předání a převzetí stavby.
 • 4. 7. 2013 - žádosti o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu bylo ze strany poskytovatele dotace vyhověno. Z důvodů posunutí termínu pro dokončení stavebních prací projektu zůstává průchod přes lávku u pivovaru k ul. Objížďková i nadále uzavřen
 • 4. 6. 2013 - město Český Krumlov předložilo poskytovateli dotace žádost o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, nově prosinec 2013
 • 2. 6. 2013 - území Jelení zahrady bylo zatopeno rozvodněnou Polečnicí. Výstupy projektu byly z velké části poničeny. Lávka přes Vltavu u pivovaru bude dlouhodobě nepřístupná vzhledem k hlášenému 3. stupni povodňové aktivity na řece Vltavě.
 • 7. 5. 2013 z důvodů posunutí termínu pro dokončení stavebních prací projektu s ohledem na špatné povětrnostní podmínky v měsíci březnu a na počátku měsíce dubna, které neumožňovaly průběh stavebních prací v souladu s harmonogramem stavby, bude průchod přes lávku u pivovaru k ul. Objížďková uzavřen do první poloviny června 2013
 • 1. 11. 2012 - rekonstrukce lávky přes Vltavu u pivovaru a přístupové cesty k lávce od ul. Objížďková vyžadují uzavření tohoto průchodu pro veřejnost. Předpokládá se, že tento průchod bude uzavřen až do 30. 4. 2013. Děkujeme občanům i návštěvníkům města za pochopení.
 • 27. 9. 2012 - byly zahájeny stavební práce projektu.
 • 27. 9. 2012 - město Český Krumlov uzavřelo s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 • 18. 9. 2012 - byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektu, společností K-BUILDING CB a.s.
 • 27. 2. 2012 - Město Český Krumlov obdrželo z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení o schválení projektu k financování 
 • 10. 1. 2012 - Město Český Krumlov podalo v rámci 16. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad žádost o poskytnutí podpory projektu

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing OI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Jirovec Karel OI technik investic Kaplická 439 219 380 766 710

Fotogalerie

 

Související odkazy

Projekt Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

registrační číslo projektu je CZ.1.14/3.1.00/16.02543