Občan > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

 

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti metodik Blind Friendly web v návaznosti na platnou legislativu České republiky. Na webových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace www.ckrumlov.cz/obcan tedy vyhovuje (až na výjimku uvedenou níže) požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Splněna jsou všechna pravidla včetně podmíněně povinných.

Absolutní přístupnost nebylo možné dodržet pouze v případě aplikačního rozhraní Webové kamery a Virtuální prohlídky města, které jsou závislé na aplikaci Flash player a JavaScriptu, bez jejichž přítomnosti nelze aplikaci použít. 

Doporučujeme uživatelům instalaci prohlížeče Adobe Reader, který umožňuje otevřít dokumenty v pdf, které jsou zveřejňovány na webových stránkách (prezentují studie, schválené dokumenty, vyhlášky apod.)

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek můžete poslat na adresu: ois@ckrumlov.cz nebo na kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz