Výměna oken ZUŠ Kostelní 163

aktualizováno 26.8.2014

Měšťanský dům Kostelní č.p.163 je nemovitou kulturní památkou, která se nachází na území Městské památkové rezervace Český Krumlov.

O projektu

Název: „Výměna oken dvorního traktu objektu Kostelní čp. 163, parc. č. 12, k.ú. Český Krumlov, rejstř. č. ÚSKP 03-102587"
Místo realizace: Český Krumlov - ZUŠ Kostelní č.p. 163, parc. č. 12
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Roman Langer se sídlem ve Starých Oldřichovicích 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 11148896
Stav projektu: projekt zrealizován, fáze udržitelnosti
Termín realizace: červenec - srpen 2014
Celkové výdaje projektu: 422.143,18 Kč
Celková výše podpory: 253.286,28 Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj - Grantový program Kulturní památky, Opatření č. II - Nemovité kulturní památky

Popis projektu a jeho realizace

Měšťanský dům Kostelní č.p.163 je nemovitou kulturní památkou, která se nachází na území Městské památkové rezervace Český Krumlov. V objektu se nachází základní umělecká škola, která zde a ve vedlejší budově působí od doby svého vzniku, tedy již 233 let. Protože okna nevyhovují z technického hlediska současným požadavkům, rozhodlo se město pro výměnu nevhodných oken využít dotační příležitosti Jihočeského kraje. Žádost o dotaci byla úspěšná a tak se za pomocí finančních prostředků Jihočeského kraje zrealizovala v průběhu letních měsíců výměna 21 novodobých oken ve dvorní fasádě objektu za dřevěná okna s izolačním dvojsklem, stejných rozměrů 1,19 x 2,43m a 1,19 x 1,83m, s čtyřmi křídly a osmitabulkovým členěním v barvě hnědé jako u oken původních osazených ve zbytku objektu a dále došlo k výměně vnitřních parapetů v barvě hnědé.


Výměnu oken provedla společnost Roman Langer se sídlem ve Starých Oldřichovicích 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 11148896. Společnost byla v rámci výběrového řízení, které bylo realizováno jako zakázka malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, vyhodnocena jako nejvhodnější a proto s ní byla uzavřena Smlouva o dílo.


Výměnou nefunkčních a nevhodných oken za okna členěná dle původního řešení došlo ke zlepšení stavu a vzhledu měšťanského domu Kostelní č.p.163. Cíl grantu, kterým je záchrana a zachování nemovité kulturní památky obnovou původního stavebního, technologického a materiálového řešení odpovídající hodnotě památky a době jejího vzniku, byl naplněn. Památka je i po obnově nadále veřejně přístupná. Opravena byla ta část objektu, která se pohledově neuplatňuje z veřejně přístupných míst.

Fotogalerie

Na koho se obrátit

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kmoch Zdeněk OSMI technik investic Kaplická 439 221 380 766 609

 

Tento projekt "Výměna oken dvorního traktu objektu Kostelní č.p. 163, parc. č. 12, k.ú. Český Krumlov, rejstř. č. ÚSKP 03-102587" vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Kulturní památky, Opatření č. II - Nemovité kulturní památky.

Jihočeský kraj - logo (250)