Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný

aktualizováno 10.01.2012

Po zrušení vojenské posádky v Českém Krumlově vyvstala nutnost řešení otázky dalšího využití bývalého vojenského areálu. Předpokladem pro nové využití těchto prostor byla likvidace stávajících vojenských objektů, které byly často ve zchátralém stavu a naprosto nepoužitelné pro jakýkoli jiný účel. V roce 2008 bylo proto přistoupeno k demolici a odstranění některých z těchto objektů, konkrétně byl zdemolován skelet nedokončené budovy z armovaného betonu, dvě budovy bývalých skladů, ubytovna pro vojáky, zděná budova baterkárny, která původně sloužila k dobíjení akumulátorových článků, sklad PHM a nájezdová betonová rampa u vševojskového skladu. Po demolici objektů byl celý prostor vyčištěn a povrch byl zarovnán do úrovně okolního terénu.

V areálu kasáren jsou určeny k demolici ještě poslední tři objekty - budova bývalého skladu, ubikace a objekt stanice PHM s nadzemní a podzemní částí. Náklady na demoliční práce a likvidaci odpadů jsou velmi vysoké, proto město Český Krumlov požádalo v roce 2009 o dotaci na demolici těchto zbývajících objektů. Dotace však městu přidělena nebyla, tento problém tedy zůstává zatím nevyřešen a město bude hledat možnost získání dalších dotačních prostředků.

O projektu

Název: Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný - Český Krumlov

Místo realizace: město Český Krumlov, bývalý areál kasáren Vyšný

Investor projektu: město Český Krumlov

Zhotovitel stavby: AZS 98, spol. s r.o., U Habrovky 247/11, Praha, IČ 25227254 (I. etapa); APB Plzeň - Petr Březina, Losiná 303, 332 04 Nezvěstice, IČ 16669711 (II. etapa); A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., Čéčova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČ 26076748 (II. etapa)

Stav projektu: projekt v realizaci

Termín realizace: srpen - prosinec 2008 - I. etapa; září - prosinec 2011 - II. etapa

Celkové výdaje projektu: 7 442 417 Kč - I. etapa; 4 917 809 Kč - II. etapa; Celkem: 12 360 226 Kč

Celková výše podpory: 5 581 000 Kč - I. etapa; 3 688 056 Kč - II. etapa, Celkem: 9 269 056 Kč

Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj, program 217 118 "Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití" (I. etapa); Ministerstvo pro místní rozvoj, program 117D81400 "Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů" (II. etapa).

Popis projektu a jeho realizace

Předpokladem pro nové využití areálu bývalých kasáren byla likvidace stávajících vojenských objektů, které byly často ve zchátralém stavu a naprosto nepoužitelné pro jakýkoli jiný účel. V roce 2008 bylo proto přistoupeno k demolici a odstranění některých z těchto objektů, konkrétně byl zdemolován skelet nedokončené budovy z armovaného betonu, dvě budovy bývalých skladů, ubytovna pro vojáky, zděná budova baterkárny, která původně sloužila k dobíjení akumulátorových článků, sklad PHM a nájezdová betonová rampa u vševojskového skladu. Po demolici objektů byl celý prostor vyčištěn a povrch byl zarovnán do úrovně okolního terénu.
V roce 2009 a 2010 nebylo město se žádostmi o dotaci na další demolice úspěšné a potřebnou dotaci nezískalo.
V roce 2011 město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj získalo a demoliční práce mohly pokračovat další etapou. V roce 2011 byly kompletně zdemolovány dřevostavby v severní části areálu, kde se nacházely v minulosti ubikace mužstva, ošetřovna, sklady, vepřinec, porodnice prasat, zbrojní dílny, apod. Na dalších pozemcích areálu byly zdemolovány příhradové přístřešky, sklady, rampy, objekt stanice PHM, zbořeniště a různé zpevněné plochy. Celý terén byl po té upraven a vyrovnán.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kmoch Zdeněk OSMI technik investic Kaplická 439 221 380 766 609

Fotogalerie

Fotogalerie z října 2008 

Fotogalerie z listopadu a prosince 2008

Související odkazy 

Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj, program 217 118 "Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití" (I. etapa). Ministerstvo pro místní rozvoj, program 117D81400 "Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů" (II. etapa).

Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR