Občan > Projekty města

Městský kamerový a dohlížecí systém

aktualizováno 09.09.2010

V průběhu let 2006 - 2009 byl ve třech etapách vybudován městský kamerový a dohlížecí systém. V první etapě v roce 2006 bylo vybudováno operační středisko a řídící centrum na služebně Městské policie Český Krumlov, distribuční a retranslační stanoviště a tři kamerové body ( na budově České spořitelny na náměstí Svornosti, na budově ZŠ Linecká a třetí bod monitoruje oblast lávky pod Plášťovým mostem). Ve druhé etapě v roce 2007 bylo doplněno a rozšířeno řídící a analytické centrum městské policie a vybudovány další 3 kamerové body  (na budově Latrán č. 53, na křižovatce ulic Soukenická a Panská ve Vnitřním městě a na sídlišti Mír, Urbinská č.152). V roce 2007 bylo také vybudováno propojení městského kamerového systému na Policii ČR. V roce 2009 byl vybudován další kamerový bod na budově Chvalšinská 125.

Všechny kamerové body jsou vybaveny kamerovými terminály typu speed dome, které umožňují rychlou změnu sektoru sledování a automatické ostření obrazu. Videosignály jsou rádiovou cestou přenášeny na distribuční stanoviště na budově městské policie a dále kabelovým svodem do řídícího centra městské policie. Zároveň je kamerový systém propojen i na služebnu Policie ČR.

Cílem celého projektu bylo vytvoření kamerových bodů na místech s častým výskytem závadového chování, kde dochází k častým vloupáním do aut, krádežím aut a větší koncentraci závadových osob. Díky těmto opatřením má městská policie pod kontrolou všechny vstupní cesty do historického centra města, kontroluje jedno z nejproblematičtějších míst v centru, kde jsou problémy s koncentrací několika nočních podniků na jednom místě. Dohled nad značnou částí sídliště Mír ocenili především obyvatelé této městské části. Díky kamerovému systému je možno i statisticky sledovat všechny události obsahující projevy závadového chování a porovnávat statistiky událostí za srovnatelné časové období. Především celý systém umožňuje zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků Českého Krumlova.

O projektu

Název: Městský kamerový a dohlížecí systém - I. - III. etapa
Místo realizace: město Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel: MKDS BESY, s.r.o., Kvapilova 9/958, 150 00 Praha 5, IČ 26778726
Stav projektu: projekt dokončen
Termín realizace: 2006 - 2009
Celkové náklady: 3 775 510 Kč (dotace z Ministerstva vnitra ČR, odbor prevence kriminality ve výši 2 583 000 Kč)

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Šítal Jan , Bc. MP velitel Městské policie nám. Svornosti 1 380 766 323

Související informace