Pořízení hřbitovních označovacích čísel na městský hřbitov v Českém Krumlově

Aktualizace 19.3.2015

O projektu

Cílem projektu bylo pořízení 1000ks hřbitovních označovacích čísel, která byla použita pro jednotnou evidenci hrobových míst na městském hřbitově v Českém Krumlově, čímž byl dodržen zákon o pohřebnictví a Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov. Pořízená hřbitovní čísla byla použita k evidenci hrobů zejména v urnovém háji.

Název: Pořízení hřbitovních označovacích čísel na městský hřbitov v Českém Krumlově
Místo realizace: Město Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Dodavatel: Adam Kůžel, IČ: 02326779
Termín realizace: 2014
Celkové výdaje projektu: 90.750,-Kč
z toho výše grantu: 50.000,-Kč,
z toho výše vlastního podílu města: 40.750,-Kč.

Popis projektu a jeho realizace

Město Český Krumlov je na základě § 21 zákona č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví, a v návaznosti na Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov (Obecně závazná vyhláška č. 12/2003 s účinností od 23.10.2003, čl. III., písm. f) povinno vést související evidenci o hrobových místech a uložení lidských ostatků na městském hřbitově v Českém Krumlově. Projekt řešil povinnost správce tohoto veřejného pohřebiště, města Český Krumlov, vést jednotnou evidenci hrobových míst a uložení lidských ostatků.

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Balcarová Dagmar, Ing. OSM vedoucí odboru Kaplická 439 V118/V127 380 766 600

Tento projekt "Pořízení hřbitovních označovacích čísel na městský hřbitov v Českém Krumlově" je podpořen z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Úcta k předkům.

Jihočeský kraj - logo (250)