Podpora sociálních služeb v Českém Krumlově

aktualizováno 29.6.2016

Jihočeský kraj v letech 2008 - 2012 realizoval projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" (CZ.1.4/3.1.00/05.00014), který byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. V rámci tohoto projektu byl v období duben 2009 - červen 2012 podpořen provoz 9 druhů registrovaných sociálních služeb s působností na území Jihočeského kraje. Městu Český Krumlov se na zajištění poskytování sociálních služeb Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty podařilo získat finanční prostředky ve výši cca 6.6mil. Kč.

V letech 2012 - 2014 se realizoval projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II." a to rovněž za pomoci finančních prostředků z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu bylo zajistit  dostupnost vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.  V rámci projektu byly finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházejících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jihočeský kraj v současné době realizuje projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III". Cíl projektu je shodný s cílem předchozího individuálního projektu. Městu Český Krumlov se podařilo v rámci realizace projektu získat podporu na zajištění sociálních služeb Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty na období leden - září 2015 ve výši necelých 1,2 mil. Kč.

Dané sociální služby budou v období říjen až prosinec 2015 spolufinancovány z účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, kterou se městu podařilo získat z jiných než výše uvedených zdrojů. Jedná se o částku necelých 385tis. Kč.

Jihočeský kraj navázal na realizaci předchozího projektu na podporu sociálních služeb projektem "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV." Město Český Krumlov v rámci individuálního projektu jihočeského kraje získalo finanční podporu na poskytování služeb pro Dům na půl cesty a pro Dům pro matky s dětmi ve výši 4 588 420 Kč na období duben 2016 - prosinec 2018.
V období leden - březen 2016 byly dané služby financovány z účelové dotace Jihočeského kraje ve výši 383 300 Kč.

O projektech


Název sociálních služeb:           Domov pro matky s dětmi
                                              Dům na půl cesty
Místo realizace:                       ORP Český Krumlov
Poskytovatel sociálních služeb: město Český Krumlov

I.

Termín realizace projektu:        1.4.2009 - 30.6.2012
Skutečné celkové výdaje:        6.541.671,28 Kč, z toho na Domov pro matky s dětmi připadlo 3.361.096,15 Kč a na Dům na půl cesty 3.180.575,13 Kč.

II.
Termín realizace projektu:         1.4.2013 - 31.12.2014
Skutečné celkové výdaje:        3.257.003,65 Kč, z toho 1.590.029,73-Kč připadá na zajištění sociální služby Domov pro matky s dětmi a 1.666.973,92 Kč na Dům na půl cesty

III.
Termín realizace projektu:         1.1.2015 - 30.9.2015 
Předpokládané celkové výdaje:  1.176.000 Kč, z toho 618.000 Kč připadá na zajištění sociální služby Domov pro matky s dětmi a 558.000 Kč na Dům na půl cesty

Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Termín realizace projektu:        1.10.2015 - 31.12.2015 
Předpokládané celkové výdaje:  384.900 Kč, z toho 206.000 Kč připadá na zajištění sociální služby Domov pro matky s dětmi a 178.900 Kč na Dům na půl cesty

IV.
Termín realizace projektu:         duben - prosinec 2018
Předpokládané celkové výdaje:  4 588 420 Kč, z toho 3 400 320 Kč připadá na zajištění sociální služby Domov pro matky s dětmi a 1 188 000 Kč na Dům na půl cesty

Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Termín realizace projektu:           leden - březen 2016
Předpokládané celkové výdaje:  383.300 Kč, z toho 303.900 Kč připadá na zajištění sociální služby Domov pro matky s dětmi a 79.000 Kč na Dům na půl cesty

Aktuality

  • 18.4.2016 - město Český Krumlov uzavřelo s Jihočeským krajem Smlouvy o zajištění sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV 
  • 10.3.2016 - Jihočeský kraj vydává rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
  • 9.2. 2016 -  město Český Krumlov podalo nabídky v rámci veřejných zakázek na zajištění poskytování sociálních služeb v ORP Český Krumlov vyhlašovaných Jihočeským krajem v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV
  • 2.2.2015 -  město Český Krumlov uzavřelo s Jihočeským krajem Smlouvy o zajištění sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb vv Jihočeském kraji III
  • 23.12.2014 -  Jihočeský kraj vydává rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
  • 14.11.2014 - město Český Krumlov podalo nabídky v rámci veřejných zakázek na zajištění poskytování sociálních služeb v ORP Český Krumlov vyhlašovaných Jihočeským krajem v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III
  • květen 2013 - město získalo finance na provoz Domova pro matky s dětmi a Domu na půl cesty. Více informací zde.

  • 9. 4. 2013 - město Český Krumlov uzavřelo s Jihočeským krajem smlouvy a zajištění sociálních služeb
  • 21. 3. 2013 - Rada Jihočeského kraje schválila výběr nejvhodnějších nabídek podaných v rámci výše uvedených veřejných zakázek a uzavření smluv s vybranými dodavateli, mezi nimiž bylo i město Český Krumlov
  • 11. 3. 2013 - město Český Krumlov podalo nabídky v rámci veřejných zakázek na zajištění poskytování sociálních služeb v ORP Český Krumlov vyhlašovaných Jihočeským krajem

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Smolíková Jindřiška, Bc. OF referent Kaplická 439 104 380 766 412

 

Logo dotace ESZ + EU + OPLZZ + JČK

Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.